Καταγραφή ιατρών εργασίας και τεχνικών ασφαλείας στους ΟΤΑ (εγκύκλιος)
23/05/2016
 
   Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3850/2010, όπως ισχύει, καθώς και λοιπών συναφών ρυθμίσεων, καθορίζεται το πλαίσιο της προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στους φορείς του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. 
 
   Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου περί Υγείας και Ασφαλείας του προσωπικού των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ και των Ιδρυμάτων τους, και μέχρι τη Δευτέρα, 30.5.2016, το ΥΠΕΣ απέστειλε εγκύκλιο στις υπηρεσίες όπως ενημερώσουν εάν στην υπηρεσία τους υπηρετεί ιατρός εργασίας και τεχνικός ασφαλείας.
Συνημμένα αρχεία:
Είστε εδώ:Δράσεις>Καταγραφή ιατρών εργασίας και τεχνικών ασφαλείας στους ΟΤΑ (εγκύκλιος)

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Mε ιδιαίτερη χαρά και εκτίμηση σας καλωσορίζουμε στην καινούρια ιστοσελίδα του Συλλόγου μας.

 

Δείτε όλο το χαιρετισμό

Top