Ιστορικό

 

   Πλήρης Επωνυμία: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

   Έτος Ίδρυσης: 1931

   Σύντομο Ιστορικό

   Ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Πειραιά είναι ένας από τους παλαιότερους συλλόγους του Δήμου Πειραιά.
Το ιδρυτικό καταστατικό του εγκρίθηκε αρχικά με την υπ΄αριθμ. 1082/1931 απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιά, στην συνέχεια τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 229/1983 Πρωτ. Πειραιά, την τροποποίηση με αρ. απόφασης Πολυμ. Πρωτοδικείου Πειραιά 57/1989, ενώ τροποιήθηκε ξανά με την υπ. αριθμ. απόφαση Πρωτ. Πειραιά 3043/2007, η οποία ισχύει έως και σήμερα.

   Η ίδρυσή του είχε και έχει ως στόχο τη συνένωση όλων των μελών του, για την ενιαία συνδικαλιστική δράση.

   Ως Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή υπέγραφαν οι κάτωθι συνάδελφοι:

   1) Β. Τσοκόπουλος

   2) Α. Λευκαδίτης

   3) Χ. Μαρινάκης

   4) Γ. Κλώνος

   5) Δ. Λοίζος

   6) Μ. Καλοχαιρέτας

   7) Π. Ψύλλας

   8) Δ. Μεταξάς

   9) Ε. Κορδοπάτης

 10) Ε. Τζιώτης

 11) Χ. Παπακωνσταντίνου

 12) Λ. Σωτηρίδης

 13) Δ. Μισαηλίδης

 14) Ε. Ζαχαρόπουλος

 

   Σκοποί

   1) Η ενιαία συνδικαλιστική δράση των μελών, η ενιαία και συλλογική μελέτη, προστασία και προαγωγή των οικονομικών , εργασιακών, ασφαλιστικών, ηθικών και κοινωνικών συμφερόντων τους ως και των θεσμικών διεκδικήσεων.

   2) Η συμβολή στην αναβάθμιση, ενίσχυση και ανύψωση του κοινωνικού, πολιτικού και πολιτιστικού επιπέδου των εργαζομένων και η βοήθεια στην επαγγελματική κατάρτιση και ειδίκευση.

   3) Η διαφώτιση των εργαζομένων του χώρου, για τα επαγγελματικά τους συμφέροντα και η ανάπτυξη της αλληλεγγύης μεταξύ τους και ανάμεσα στους εργαζόμενους όλης της χώρας.

   4) Η συμβολή στην προάσπιση της ανεξαρτησίας και αυτονομίας του συνδικαλιστικού κινήματος και στην προστασία του από κάθε αντιδημοκρατική ενέργεια. Η φροντίδα για την ανάπτυξη του καθώς και για την ανάπτυξη συνδικαλιστικής συνείδησης και ταξικού προσανατολισμού στους εργαζόμενους.

   5) Η συμβολή στην εδραίωση, τη διεύρυνση και την αναβάθμιση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ειδικότερα στην κατεύθυνση της δημοκρατικής λειτουργίας των Υπηρεσιών με σκοπό την ουσιαστική συμμετοχή των εργαζομένων, την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους δημότες και την καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων.

   6) Η συμμετοχή στην προσπάθεια για μια Δημόσια Διοίκηση, δημοκρατική, σύγχρονη και εξελισσόμενη που θα λειτουργεί στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των Λαϊκών συμφερόντων.

   7) Η προσπάθεια για τη βελτίωση των συνθηκών και όρων δουλειάς στους χώρους των εργαζομένων, η συμβολή στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της εργατικής νομοθεσίας με στόχο, την καλυτέρευση της ασφάλειας και υγιεινής σε όλους τους χώρους δουλειάς.

   8) Η υπεράσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων των μελών του Συλλόγου.

   9) Η αλληλοβοήθεια και αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του Συλλόγου με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, για την επίτευξη και υλοποίηση της.

 

  Μέλη: Σήμερα ο Σύλλογος αριθμεί περίπου 600 μέλη

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Mε ιδιαίτερη χαρά και εκτίμηση σας καλωσορίζουμε στην καινούρια ιστοσελίδα του Συλλόγου μας.

 

Δείτε όλο το χαιρετισμό

Top