- ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 1, 

   - ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 7, 

   - ΠΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 2, 

   - ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 12, 

   - ΤΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 1, 

   - ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 3, 

   - ΤΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 3, 

   - ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 2, 

   - ΤΕ Προγραμματιστές 3, 

   - ΤΕ Διοικητικοί 2, 

   - ΤΕ Οικονομικοί 15, 

   - ΔΕ Μηχανολόγοι 15, 

   - ΔΕ Τεχνίτες Αυτοκινήτων 3, 

   - ΔΕ Δομικών Έργων 12, 

   - ΔΕ Οδηγοί Γ κατηγορίας 20, 

   - ΔΕ Οδηγοί ΓΔ Κατηγορίας 5, 

   - ΔΕ Γραμματείς 5, 

   - ΔΕ Καταμετρητές 25, 

   - ΔΕ Φύλακες 20, 

   - ΔΕ Προσωπικό Η/Υ 2, 

   - ΥΕ Εργάτες 75, 

   - ΥΕ Αποθηκάριοι 5

   Πηγή: sofokleous.gr