Προκηρύξεις πρόσληψης συμβασιούχων από Δήμους και Περιφέρειες
Συγκεκριμένα,
 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Άμεση πρόσληψη προσωπικού είκοσι (20) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και συγκεκριμένα αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, λόγω του μεγάλου κινδύνου για τη δημόσια υγεία από τη συσσώρευση απορριμμάτων αλλά και την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας:
 
- ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας / Αποκομιδής Απορριμμάτων: 14, 4 μήνες.
 
- ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων: 6, 4 μήνες.
 
Αιτήσεις από σήμερα 29/07 έως και τη συμπλήρωση των θέσεων.
 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Ο Δήμος Βόλβης θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα εννέα (49) ατόμων, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.
 
Αιτήσεις έως 30/07/2020.
 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Πλήρωση επτά (7) θέσεων στελεχών και λοιπού προσωπικού, παιδικών κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη παροδικών αναγκών της αναφερομένης στο θέμα παιδικής εξοχής.
 
Αιτήσεις 30/07 – 03/08/2020.
 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
Πρόσληψη ενός (1) ατόμου [ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας] με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών του Δ.Λ.Τ.Σ.
 
Αιτήσεις έως 05/08/2020.
 
 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου για επιστημονικό/ή συνεργάτη/ιδα [Δίπλωμα ή Πτυχίο κλάδου Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, Π.Ε. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Π.Ε. Μηχανικών Περιβάλλοντος, Π.Ε. Γεωλόγων, Π.Ε. Περιβαλλοντολόγων].
 
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου για τη σύμβαση συνεργάτη/ιδας ορίζεται μέχρι τη λήξη της Φάσης Ι του έργου, 31/12/2020.
 
Αιτήσεις έως 07/08/2020.
 
 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος [Στέλεχος Επιστημονικής & Διοικητικής Υποστήριξης κλάδου ΠΕ Πληροφορικής], για σύναψη μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου, για στο πλαίσιο Πράξης.
 
Αιτήσεις έως 07/08/2020.
 
πηγή:epoli.gr
Είστε εδώ:Νέα-Ειδήσεις>Νέα-Ανακοινώσεις>Προκηρύξεις πρόσληψης συμβασιούχων από Δήμους και Περιφέρειες

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Mε ιδιαίτερη χαρά και εκτίμηση σας καλωσορίζουμε στην καινούρια ιστοσελίδα του Συλλόγου μας.

 

Δείτε όλο το χαιρετισμό

Top