Προσλήψεις προσωπικού ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ από Δήμους - Υπουργεία
Συγκεκριμένα,
 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ
 
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ “Οργανισμός Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων”:
 
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 11 μήνες (και όχι πέραν της 31-7-2021): 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 11 μήνες (και όχι πέραν της 31-7-2021): 1
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 11 μήνες (και όχι πέραν της 31-7-2021): 1
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 11 μήνες (και όχι πέραν της 31-7-2021): 1
Αιτήσεις: 16/09 – 25/09/2020.
 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
 
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας δημοτικών κοιμητηρίων με κάλυψη δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές του Δήμου Παπάγου – Χολαργού:
 
ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίου (ταφής-εκταφής): 8 μήνες, 1
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Κοιμητηρίων: 8 μήνες, 1
Αιτήσεις: 16/09 – 25/09/2020.
 
 
 
ΕΚΕΤΑ
 
1. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.
 
Αιτήσεις έως 30/09/2020.
 
2. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.
 
Αιτήσεις έως 30/09/2020.
 
3. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) μέσω σύμβασης ανάθεσης έργου.
 
Αιτήσεις έως 30/09/2020.
 
4. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή Μαθηματικός ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.
 
Αιτήσεις έως 30/09/2020.
 
5. Προκηρύσσονται δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού [Πληροφορική ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση σε Πράξη.
 
Αιτήσεις έως 30/09/2020.
 
6. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Χημικός Μηχανικός] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση σε Πράξη.
 
Αιτήσεις έως 30/09/2020.
 
 
 
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
 
Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης:
 
ΥΕ Εξειδικευμένο Εργάτη (σε αρχαιολογικά έργα): Μια (1) θέση
Αιτήσεις: 16/09 – 22/09/2020.
 
πηγή:epoli.gr
 
Είστε εδώ:Νέα-Ειδήσεις>Νέα-Ανακοινώσεις>Προσλήψεις προσωπικού ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ από Δήμους - Υπουργεία

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Mε ιδιαίτερη χαρά και εκτίμηση σας καλωσορίζουμε στην καινούρια ιστοσελίδα του Συλλόγου μας.

 

Δείτε όλο το χαιρετισμό

Top