Πρόσληψη πτυχιούχων και λοιπού προσωπικού από Δήμους, Φορείς Υπουργείων, ΚΕΔΕ
Συγκεκριμένα,
 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ»
 
Σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου (οκτάμηνη απασχόληση), τεσσάρων (4) ατόμων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής.
 
Αιτήσεις: 24/09 - 05/10/2020.
 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Κορινθίων, στα πλαίσια της αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωναϊού COVID-19, ως εξής:
 
ΥΕ Καθαριστών/Καθαριστριών σχολικών μονάδων
Αιτήσεις έως 25/09/2020.
 
 
 
Ν.Π.Δ.Δ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
 
Πρόσληψη ατόμων για την κάλυψη έντεκα (11) θέσεων κλάδου ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής προκειμένου να λειτουργήσει τα «Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.)» κατά την περίοδο 2020-2021, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες:
 
ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ: 3
ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ: 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ: 1
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ: 1
ΜΑΖΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ή ΕΥΡΩΣΤΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ή ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ: 1
ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: 1
ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: 1
Αιτήσεις 25/09 - 05/10/2020.
 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
 
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου είκοσι οκτώ (28) ατόμων - Σχολικών Καθαριστριών - χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, όπως αναγράφονται στον Πίνακα Α, προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου, για την αντιμετώπιση του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπως παρακάτω:
 
ΥΕ Σχολικές Καθαρίστριες
Αιτήσεις: 24/09 - 28/09/2020.
 
 
 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)
 
1. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ειδικός Επιστημονικός συνεργάτης] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.
 
Αιτήσεις έως 09/10/2020.
 
 
 
2. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.
 
Αιτήσεις έως 09/10/2020.
 
 
 
3. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.
 
Αιτήσεις έως 09/10/2020.
 
 
 
4. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.
 
Αιτήσεις έως 09/10/2020.
 
 
 
5. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.
 
Αιτήσεις έως 09/10/2020.
 
 
 
6. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.
 
Αιτήσεις έως 09/10/2020.
 
 
 
7. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.
 
Αιτήσεις έως 09/10/2020.
 
 
 
ΕΛΚΕΘΕ
 
Πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες ερευνητικού προγράμματος:
 
Πτυχίο Βιολογίας ή συναφή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας (ΠΕ)
Διδακτορικό δίπλωμα στην Οικολογία των πλαγκτονικών οργανισμών (τροφικά πλέγματα) σε υδάτινα οικοσυστήματα
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Πέντε τουλάχιστον επιστημονικές δημοσιεύσεις
Αιτήσεις έως 07/10/2020.
 
 
 
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ
 
Πρόσληψη δύο εξειδικευμένων εργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών  υποέργου:
 
ΥΕ Εξειδικευμένος Εργάτης: Δύο (2)
Αιτήσεις: 24/09 - 30/09/2020.
 
 
 
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
 
Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού και ειδικότερα: Μία (1) θέση Ερευνητή που θα απασχοληθεί στο Τμήμα Βιοϊατρικών Ερευνών του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ιωάννινα), μέσω σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου.
 
Αιτήσεις έως 03/10/2020.
 
 
 
ΚΕΔΕ
 
Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), ΝΠΙΔ, δυνάμει του άρθρου 31 του Ν.3274/2004 και της υπ’ αριθ. 382/23-7-2020 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, προκειμένου να συνάψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με συνεργάτη, για την παροχή συμβουλών σε θέματα Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Πολιτικών Τοπικής Τουριστικής Ανάπτυξης
 
Αιτήσεις έως 25/09/2020.
 
πηγή:epoli.gr
Είστε εδώ:Νέα-Ειδήσεις>Νέα-Ανακοινώσεις>Πρόσληψη πτυχιούχων και λοιπού προσωπικού από Δήμους, Φορείς Υπουργείων, ΚΕΔΕ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Mε ιδιαίτερη χαρά και εκτίμηση σας καλωσορίζουμε στην καινούρια ιστοσελίδα του Συλλόγου μας.

 

Δείτε όλο το χαιρετισμό

Top