ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α. ΣΤΑ ΨΕΥΔΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑ-Ο.Τ.Α. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΑΠΟΛ
Σε Vertigo η παράταξη του Μ.Ε.Τ.Α.-Ο.Τ.Α.
Παρατηρούμε τις τελευταίες ημέρες την προσπάθεια ακόμη και εκείνων που εμφανώς και με πάθος «στήριξαν» την δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να εξιλεωθούν για την υπονομευτική στάση τους, προσπαθώντας να χρυσώσουν το χάπι στους συναδέλφους ξεκινώντας δήθεν αγώνα για την ισότιμη κρίση των εργαζομένων ΠΕ και ΤΕ στους Παιδικούς Σταθμών. 
Εξέχουσα θέση σε αυτή την προσπάθεια το ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. το οποίο με ανακοίνωση που εξέδωσε, αποδεικνύει πως βρίσκεται σε συνδικαλιστικό Vertigo. Η παράταξη του ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. θα πρέπει για πολύ καιρό να «απολογείται» στον κλάδο γιατί συντάχθηκε με τις δυνάμεις που υπονόμευσαν τα συμφέροντα των συναδέλφων παιδαγωγών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών. 
Το ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. συντάχθηκε αγωνιστικά και συνδικαλιστικά στο πλευρό της Δ.Ο.Ε. τόσο στην ΑΔΕΔΥ όσο και στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και ενάντια στα συμφέροντα του κλάδου και:
Ευθύνεται για την περιστολή των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Παιδαγωγών Προσχολικής Αγωγής. Στήριξε και ψήφισε τα επαγγελματικά δικαιώματα των Παιδαγωγών στους Παιδικούς Σταθμούς να αφορούν τα παιδιά έως 4 ετών, και κομπάζει σήμερα πως «…οι ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι, έχουν διασφαλισμένα επαγγελματικά δικαιώματα».
Ευθύνεται για τις επικείμενες απολύσεις εργαζομένων στους Παιδικούς Σταθμούς που εργάζονται μέσω ΕΣΠΑ εδώ και χρόνια, και που «αύριο» θα είναι χωρίς παιδιά και αντικείμενο. Είναι πλέον εμφανές πως σε πολλές περιπτώσεις τα προνήπια δεν αντικαθίσταται από βρέφη και εργαζόμενοι θα απολυθούν. Είχαμε επισημάνει σε κάθε τόνο και με πολύ κατηγορηματικό τρόπο ότι η ψήφιση της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα φέρει απολύσεις ... δεν πτοήθηκαν οι κύριοι του ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. τότε και τώρα ρίχνουν κροκοδείλια δάκρυα ....
Ευθύνεται γιατί συντάχθηκε με το αίτημα των Νηπιαγωγών ο όρος «εκπαίδευση» να αντικατασταθεί από τον όρο «φροντίδα» με αποτέλεσμα σήμερα οι Παιδαγωγοί των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών να παρέχουν Πανεπιστημιακής μόρφωσης «φροντίδα» και όχι «εκπαίδευση» …  
Για όλα τα παραπάνω η παράταξη του ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. οφείλει να απολογηθεί σε όλους τους παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας και όχι να προσπαθεί να τους «χρυσώσει το χάπι» δήθεν υποστηρίζοντας το διαζευκτικό «ή» στις κρίσεις προϊσταμένων (ΠΕ ή ΤΕ) στους Παιδικούς Σταθμούς σαν να είναι η λύση στη σκύλευση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων στην όποια οι ίδιοι συνηγόρησαν...
Και αντί να κρατήσουν χαμηλούς τόνους μας κουνούν και το δάκτυλο ως σωτήρες του κλάδου... Όχι άλλο σώσιμο συνάδελφοι του ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α... χορτάσαμε...
Η τακτική σας «να σε κάψω Γιάννη να σ αλείψω μέλι» είναι πεπερασμένη και ανέντιμη και ευτυχώς ο κλάδος και γνωρίζει τη θέση σας και υψηλή νοημοσύνη διαθέτει για να καταλάβει την κοροϊδία στην όποια επιδίδεστε ανερυθρίαστα απέναντί τους.
Το ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. ψεύδεται ασύστολα, ασκώντας δήθεν κριτική πως η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και η Συνδικαλιστική Ανατροπή, δεν «πάλεψε» το αίτημα για ισοτιμία (ΠΕ ή ΤΕ) στις κρίσεις των Προϊσταμένων στους Παιδικούς Σταθμούς. 
Πάγια θέση της Ομοσπονδίας είναι η δυνατότητα όλοι ισότιμα να έχουν την δυνατότητα να κρίνονται για θέσεις ευθύνης. Η θέση αυτή της Ομοσπονδίας ίσχυε και ισχύει και για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, πολύ δε περισσότερο μετά την θέσπιση της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 
Οι προβοκάτορες κατήγοροί μας, ξεχνούν πως μετά την παρέμβαση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ανακλήθηκε η με αρ. πρωτ. 26109/5-6-2018 (ΑΔΑ: Ω59Ρ465ΧΘ7-Υ4Ι/7-6-2018) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορούσε στην εφαρμογή του προβαδίσματος των κατηγοριών (ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ) και πλέον ισχύει η  ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795/18-6-2018, η οποία ξεκάθαρα ορίζει πως κατά την κατάρτιση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας δίνεται η δυνατότητα να συνεκτιμάται η συνάφεια με το αντικείμενο και η εξειδίκευση προκειμένου να προσδιορίζεται, ανάλογα με το αντικείμενο των Υπηρεσιών από ποιες κατηγορίες (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) και από ποιους κλάδους κάθε κατηγορίας θα προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών της μονάδων. Και είναι περισσότερο από ξεκάθαρο πως η συνάφεια του αντικειμένου των ΤΕ Βρεφονηπιοκόμους είναι «όπλο» και επιχείρημα αδιάσειστο για την ισότιμη κρίση προϊσταμένων στις υπηρεσίες αυτές. 
Οι εργαζόμενοι στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς της Χώρας αποτελούν για την Συνδικαλιστική Ανατροπή στους ΟΤΑ, δυναμικό και ζωτικό συνδικαλιστικό κομμάτι.
Δεν υπαναχωρούμε στην κατάργηση κατοχυρωμένων εργασιακών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των Παιδαγωγών Προσχολικής Αγωγής.
Δεν αποδεχόμαστε τον όρο «Φροντίδα» στον τίτλο σπουδών των Παιδαγωγών και δεν ευχαριστούμε αυτούς που το έπραξαν.
Διεκδικούμε την δυνατότητα οι γονείς να επιλέγουν την δομή που θα εγγράφουν το παιδί τους ακόμη και μετά την θέσπιση της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 
Υπερασπιζόμαστε Παιδαγωγούς που παρέχουν υψηλής εξειδίκευσης Προσχολική Εκπαίδευση και όχι «Φροντιστές με Δίπλωμα ΑΕΙ».
Ως Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α. θα παραμείνουμε σταθεροί στις θέσεις μας. Δεν θα ξεχάσουμε, όπως άλλωστε και ο κλάδος, τους χαρακτηρισμούς «συντεχνιακές αντιλήψεις» και «λανθασμένη και συντεχνιακά διαμορφωμένη θέση της Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α.» που μας αποδίδατε κύριοι του ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. τις ημέρες που αγωνιζόμασταν από κοινού με τους παιδαγωγούς όλης της χωράς, για να μην περάσει η δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση διαβλέποντας όλα τα προβλήματα που θα δημιουργούσε (απολύσεις, υποδομές, ιδιωτικοποιήσεις) με κυρίαρχο την παράφορη καταστρατήγηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των παιδαγωγών. Τότε που κλείσατε τα αυτιά σας, στηρίζοντας την άποψη της Δ.Ο.Ε. ακυρώνοντας όσα «συντεχνιακά» κατ’  εσάς βροντοφωνάζαμε. Και τώρα έρχεστε να μας κουνήσετε το δάχτυλο ως τι; Μετά Χριστόν προφήτες;;;
Όσες ανακοινώσεις κι αν βγάλετε όσα «ιμάτια κι αν σκίσετε» ετεροχρονισμένα, ο κλάδος σας έχει κατατάξει στους «εφιάλτες» του και «μετά την απομάκρυνση από το ταμείο ουδέν λάθος αναγνωρίζεται»!!! 
 
Αθήνα, Δευτέρα 1 Απριλίου  2019
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής της
«ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.»
 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Mε ιδιαίτερη χαρά και εκτίμηση σας καλωσορίζουμε στην καινούρια ιστοσελίδα του Συλλόγου μας.

 

Δείτε όλο το χαιρετισμό

Top