Νοσοκομειακή Ασφάλιση

   Ο Σύλλογος μας με την τεχνογνωσία του ομίλου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ, μια από τις μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία, δημιούργησε ένα ομαδικό ασφαλιστήριο Νοσοκομειακής Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης (Νοσηλεία), για τα μέλη του, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ


   - Σε περίπτωση θανάτου ασφαλιζόμενου προσώπου από οποιαδήποτε αιτία, θα καταβάλλεται στους δικαιούχους ποσό ………..€ 10.000,00

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

   - Σε περίπτωση θανάτου ασφαλιζόμενου προσώπου από ατύχημα, θα καταβάλλεται στους δικαιούχους ποσό ………..................€ 10.000,00
( Σε συνδυασμό με την ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ .............… € 20.000,00)

   - Σε περίπτωση που ασφαλιζόμενο πρόσωπο καταστεί μόνιμα ολικά ανίκανο εξαιτίας ατυχήματος, θα καταβάλλεται σ’ αυτό ποσό …………….........€ 10.000,00

   - Σε περίπτωση που ασφαλιζόμενο πρόσωπο καταστεί μόνιμα μερικά ανίκανο εξαιτίας ατυχήματος, θα καταβάλλεται σ’ αυτό ποσοστό % των……................ € 10.000,00
σύμφωνα με τον πίνακα ποσοστών Μόνιμης Μερικής ανικανότητας από ατύχημα.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΄H ΑΣΘΕΝΕΙΑ

   - Αν ασφαλιζόμενο πρόσωπο υποβληθεί σε δαπάνες που οφείλονται σε Νοσοκομειακή ή Εξωνοσοκο-μειακή Περίθαλψη εξαιτίας ατυχήματος ή ασθενείας, θα του καταβάλλεται, μετά την αφαίρεση του "ποσού απαλλαγής" και με τους παρακάτω περιορισμούς, ποσοστό των πραγματοποιηθεισών δαπανών με ανώτατο όριο για κάθε ασφαλιστικό έτος το ποσό των ……………………………………………….. € 15.000,00

   - "Ποσό απαλλαγής" μόνο για Νοσοκομειακές δαπάνες, για κάθε άτομο, για κάθε ασφαλιστικό έτος ..…………€ 150,00

   - Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για χρήση Δωματίου και Τροφή την ημέρα ............................................. € 150,00

   - Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για χρήση Δωματίου και Τροφή την ημέρα σε περίπτωση νοσηλείας σε θάλαμο εντατικής παρακολούθησης ή στο Εξωτερικό........ € 300,00

   - Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για δαπάνες Εξωνο-σοκομειακής Περίθαλψης για κάθε άτομο, για κάθε ασφαλιστικό έτος ..........................................€ 1.000,00

  

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στην Ασφάλιση Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης, καλύπτονται αποκλειστικά δαπάνες για Ιατρικές Επισκέψεις και Διαγνωστικές/Ακτινολογικές Εξετάσεις.

   Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία παρακάτω.

   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον Σύλλογο μας στα τηλέφωνα 2132 20 22 017, κος Γαλάνης Κωνσταντίνος (κιν. 6937072352).

Είστε εδώ:Παροχές στα μέλη>Νοσοκομειακή Ασφάλιση

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Mε ιδιαίτερη χαρά και εκτίμηση σας καλωσορίζουμε στην καινούρια ιστοσελίδα του Συλλόγου μας.

 

Δείτε όλο το χαιρετισμό

Top