Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή 18510, Πειραιάς Τ: 213-2022017, 210-4172079

70 χρόνια δίπλα στον εργαζόμενο

στο Δήμο Πειραιά

Νέα & Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: Ν. Κατσιμπούρης
Τηλέφωνο : 210 5285582
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: Κ. Κόγκου
Τηλέφωνο : 210 5285567
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18, 104 32 Αθήνα
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 355820
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 29
ΠΡΟΣ :
Αποδέκτες Πίνακα Α΄
 
ΘΕΜΑ: Αναγνώριση υπολειπόμενου χρόνου για τη λήψη σύνταξης - Συμπλήρωση χρόνου
με προαιρετική ασφάλιση
 
ΣΧΕΤ: Οι διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4921/2022 όπως ισχύει.
Με τις διατάξεις των άρθρων 48 - 54 του ν. 4921/2022 εισάγονται ρυθμίσεις με τις οποίες
προβλέπεται η διαδικασία της ταχείας απονομής σύνταξης.
 Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4921/2022 δίνονται δύο
δυνατότητες σε όσους ασφαλισμένους δεν έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο
χρόνο ασφάλισης για να λάβουν σύνταξη.
 
Ειδικότερα:
▪ Η παρ. 1 του άρθρου 53 του ν.4921/2022 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 101
του ν.4941/2022 δίνει την δυνατότητα σε ασφαλισμένους σε φορείς κοινωνικής
ασφάλισης που εντάχθηκαν στον e-Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι συμπληρώνουν το εξηκοστό
έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31/12/2022, να αναγνωρίσουν μέχρι 150
ημέρες ασφάλισης ή 6 μήνες, προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους
συνταξιοδότησης λόγω γήρατος σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις
της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας των φορέων στους οποίους ήταν ασφαλισμένοι.
▪ Η παρ. 2 του άρθρου 53 δίνει την δυνατότητα σε όσους έχουν ασφαλιστεί για
τουλάχιστον 500 ημέρες εργασίας ή για 20 μήνες εντός ημερολογιακής περιόδου
πέντε (5) ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης να
προβούν σε προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης τους, για διάστημα μέχρι τρία έτη
από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.
 Ι. Αναγνώριση υπολειπόμενου χρόνου για τη λήψη σύνταξης (παρ. 1 άρθρου 53 του ν.
4921/2022)
Δικαιούχοι για την εν λόγω αναγνώριση είναι ασφαλισμένοι σε π. Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ.
 
Προκειμένου οι ανωτέρω ασφαλισμένοι να αναγνωρίσουν χρόνο ασφάλισης σύμφωνα με
τις ανωτέρω διατάξεις, θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:
- Να έχουν συμπληρώσει το 67 έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31/12/2022.
- Να έχουν πραγματοποιήσει συνολικά από 4350 έως 4499 ημέρες πραγματικής ασφάλισης,
 αθροιστικά σε έναν ή περισσότερους π. Φορείς που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ
- Να έχουν διακόψει οριστικά την απασχόληση/δραστηριότητα και την πραγματική ή
 προαιρετική ασφάλιση.
- Να μην έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης.
- Να μην έχουν συνταξιοδοτηθεί από καμία πηγή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
- Να μην δικαιούνται σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία σύμφωνα με τις καταστατικές
διατάξεις των φορέων που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ, ή με διατάξεις που εφαρμόζονται
στο Δημόσιο ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή από ασφαλιστικούς φορείς του εξωτερικού
- Να μην έχουν αναγνωρίσει πάνω από πέντε έτη πλασματικού χρόνου ασφάλισης.
Η αναγνώριση με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 53, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του
άρθρου 101 του ν.4941/2022 κατά ρητή διατύπωση γίνεται προκειμένου να θεμελιώσουν
δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης λόγω γήρατος σύμφωνα με τις κατά περίπτωση
ισχύουσες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας των φορέων στους οποίους ήταν
ασφαλισμένοι.
Προϋποθέσεις αναγνώρισης
Υπακτέα πρόσωπα
Η αναγνώριση γίνεται με εφάπαξ καταβολή εκ μέρους του ασφαλισμένου των εισφορών
ασφαλισμένου και εργοδότη, που αντιστοιχούν στον αναγνωριζόμενο χρόνο ασφάλισης, με βάση
το ισχύον κατά την αναγνώριση ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη.
ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ = (ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ή ΜΗΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) Χ (ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ) Χ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΚΛΑΔΟ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ).
Δεν προβλέπεται έκπτωση, ούτε άλλος τρόπος καταβολής των εισφορών, και προκειμένου να
καταστεί ισχυρός ο χρόνος, θα πρέπει να έχουν καταβληθεί οι εισφορές.
Το αίτημα αναγνώρισης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του ν.4921/2022, Μισθωτών και Mη
Μισθωτών, υποβάλλεται στο Τμήμα Ασφάλισης και Εισφορών της Τοπικής Διεύθυνσης του τόπου
κατοικίας, εκτός από την περίπτωση των ελεύθερων επαγγελματιών (π. ΟΑΕΕ), που το αίτημα
υποβάλλεται στην Τοπική Διεύθυνση της έδρας της επαγγελματικής δραστηριότητας.
Ακολουθεί έλεγχος προϋποθέσεων και έκδοση σχετικής Απόφασης.
 
 II. Συμπλήρωση χρόνου με προαιρετική ασφάλιση (παρ. 2, άρθρου 53 του ν.
4921/2022)
 
 
Στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης της ανωτέρω διάταξης μπορούν να υπαχθούν
ασφαλισμένοι σε π. φορείς κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στον e – Ε.Φ.Κ.Α
Οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή είναι οι ακόλουθες :
- Να έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης.
- Να έχουν ασφαλισθεί για τουλάχιστον 500 ημέρες εργασίας όσον αφορά τους μισθωτ
ή είκοσι (20) μήνες όσον αφορά τους μη μισθωτούς εντός ημερολογιακής περιόδου πέντε
- ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
- Να έχουν διακόψει την ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ.
Προσοχή:
1. Για την υπαγωγή στην εν λόγω προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης δεν θα
παραπέμπονται οι ασφαλισμένοι σε Υγειονομικές Επιτροπές, δηλαδή δεν θα ελέγχεται η
συνδρομή της προϋπόθεσης της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4387/2016, περί μη αναπηρίας του
ασφαλισμένου.
2. Δεδομένου ότι η διάταξη αναφέρει ημέρες εργασίας οι πεντακόσιες ημέρες ή οι είκοσι (20)
μήνες ασφάλισης, θα πρέπει να προέρχονται από υποχρεωτική ασφάλιση.
3. Ο συνολικός χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 53
του ν. 4921/2022 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη από την ημερομηνία συνταξιοδότησης.
4. Η αίτηση για υπαγωγή στις παραπάνω διατάξεις προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης,
μπορεί να υποβληθεί ακόμα και αν κατά την εξέταση της αίτησης συνταξιοδότησης διαπιστωθεί
ότι υπολείπονται έως τρία (3) έτη για την συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης
γήρατος.
5. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4921/2022 εφαρμόζονται και επί αιτήσεων
συνταξιοδότησης που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του νόμου.
6. Ο χρόνος της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης αρχίζει από την ημερομηνία της
υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης και διαρκεί για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να
υπολείπεται - πλην του μήνα υποβολής της αίτησης για τους μισθωτούς - των είκοσι πέντε (25)
ημερών ασφάλισης ανά μήνα και του ενός (1) μήνα για μη μισθωτούς
 
 
Όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού και καταβολής των εισφορών, τη βάση υπολογισμού των
εισφορών, τους λόγους διακοπής, αναστολής, απώλειας, την προθεσμία καταβολής των
εισφορών, τα πρόσθετα τέλη ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4387/2016, όπως ισχύουν (εγκύκλιος
3/2018 του e-ΕΦΚΑ).
 
Υπολογισμός εισφοράς προαιρετικής συνέχισης ασφάλισης
 
Τα αρμόδια Τμήματα Ασφάλισης και Εισφορών, εφόσον ενημερωθούν για αίτημα υπαγωγής στις
διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 53 του ν.4921/2022 θα προβαίνουν σε έλεγχο των
προϋποθέσεων υπαγωγής, θα εκδίδουν σχετική Απόφαση και θα παρακολουθούν την όλη
διαδικασία.
Κατά ρητή διατύπωση της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4921/2022 η προαιρετική συνέχιση
της ασφάλισης πραγματοποιείται προκειμένου να συμπληρωθεί ο ελάχιστος συνολικός
χρόνος ασφάλισης για την συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος.
Επισήμανση:
• Oι διατάξεις του άρθρου 53 του ν.4921/2022 αφορούν αποκλειστικά τον κλάδο κύριας
σύνταξης.
• Με την ολοκλήρωση της μηχανογραφικής εφαρμογής θα ακολουθήσουν αναλυτικές
οδηγίες.
Της παρούσας να λάβει γνώση, με ευθύνη των Προϊσταμένων Τοπικών Διευθύνσεων και
Τμημάτων, το προσωπικό αρμοδιότητάς τους.
 
Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα στην ίδια κατηγορία...

Προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους και Περιφέρειες

25 Ιουν 2020

Οκτάωρο «λάστιχο», υπερωρίες σε.. είδος - Τι θα γίνει με την κυριακάτικη αργία

07 Οκτ 2020

Σε ισχύ απο σήμερα τα νέα μέτρα – Που ανακοινώθηκε αναστολή κάθε είδους εκδήλωσης

17 Αυγ 2020

"ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΟΥ Ν.4387/2016, ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26 ΤΟΥ Ν.4670/2020 ΠΕΡΙ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ." ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Φ1500/οικ.13016/

13 Νοε 2020
images/imagehover/plakidio_adedy.jpg

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων

images/imagehover/plakidio_poeota2.jpg

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_posekep.jpg

Π.Ο.Σ.Ε. Κ.Ε.Π.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζόμενων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

images/imagehover/plakidio_pasyvn.jpg

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών ΤΕΙ

images/imagehover/plakidio_sa_ota.jpg

Σ.Α. Ο.Τ.Α

Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/das-ota-plakidio.jpg

Δ.Α.Σ.Ο.Τ.Α

Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία

images/imagehover/plakidio_meta_ota.jpg

ΜΕ.Τ.Α. Ο.Τ.Α.

Μέτωπο Ταξικής Ανατροπής

images/imagehover/plakidio_dake.jpg

Δ.Α.Κ.Ε. Ο.Τ.Α.

Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_aks.jpg

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_askota.jpg

Α.Κ.Σ. Ο.Τ.Α.

Αυτόνομη Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_dimospeiraia.jpg

Δήμος Πειραιά

Το επίσημο site του Δήμου Πειραιά

images/imagehover/plakidia_govgr.jpg

GOV.gr

Βρείτε τη δημόσια υπηρεσία που θέλετε εύκολα και γρήγορα

images/imagehover/plakidio_eody.jpg

Ε.Ο.Δ.Υ.

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

images/imagehover/plakidia_diavgeia.jpg

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

images/imagehover/plakidio_destpiraeus.jpg

Destination Piraeus

Ο Πειραιάς ως προορισμός

Μας ρωτάτε, σας απαντάμε!

Αφήστε εδώ το μήνυμα σας και ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Πειραιά σας απαντήσει το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη χρήση ήπιου και μη προσβλητικού λόγου.

logo

Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή
ΤΚ: 18510, Πειραιάς

Google Maps icon  Βρείτε μας στο χάρτη

Τηλέφωνο: 213-2022017, 210-4172079
Fax: 213-2022007

Emails:

sedpeiraia@gmail.com
prsedpeiraia@gmail.com