Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή 18510, Πειραιάς Τ: 213-2022017, 210-4172079

70 χρόνια δίπλα στον εργαζόμενο

στο Δήμο Πειραιά

Νέα & Ανακοινώσεις

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 15 Μαρτίου 2023
Αριθ. πρωτ.:
ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 1183 /οικ.4437
ΠΡΟΣ :
Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
 106 74, Αθήνα
Τηλ.: 213.131. 3371, -3372, -3374, -3375,
 --3336, -3201, -3365
Για θέματα της εφαρμογής: 213.131.3383
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
ΘΕΜΑ: Α΄ κύκλος κινητικότητας έτους 2023 – δεύτερο στάδιο ελέγχου και έγκρισης αρχικώς
υποβληθέντων αιτημάτων.
Σχετ.: Οι αρ. πρωτ.:
α) ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1158/οικ.1863/31.1.23 «Έναρξη Α΄ κύκλου κινητικότητας 2023, στο πλαίσιο του ΕΣΚ»
(ΑΔΑ: ΡΟΚΛ46ΜΤΛ6-ΚΝΠ),
β) ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1168/οικ.2621/15.2.23 «Παράταση προθεσμιών Α΄ κύκλου κινητικότητας έτους 2023,
στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)» (ΑΔΑ: ΨΨΔ746ΜΤΛ6-ΩΡ6),
γ) ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/429/οικ.20353/30.12.2022 (ΑΔΑ: Ψ5ΧΗ46ΜΤΛ6-ΒΨΘ) «Δημοσίευση του π.δ. 85/2022 (Α’
232) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)» και
δ) ΔΙΔΔΑ/οικ.2354/13.2.23 (ΑΔΑ: Ψ9ΘΥ46ΜΤΛ6-Ψ3Κ) «Προσθήκη λειτουργιών α) μετακίνησης θέσης
χωρίς τροποποίηση του Ψηφιακού Οργανογράμματος και β) προσαρμογής στο νέο Προσοντολόγιο –
Κλαδολόγιο στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου», εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας.
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων της Υπηρεσίας μας, καθώς και των από 3.3.2023 και
9.3.2023 ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα της απογραφής, σύμφωνα με τις οποίες η Α΄ φάση της υποβολής
αιτημάτων από όλους τους φορείς στο πλαίσιο του Α΄ κύκλου 2023, παρατάθηκε αρχικώς έως και τις 8.3.23
και εκ νέου έως και τις 13.3.2023, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
Δικαίωμα συμμετοχής στον Α΄ κύκλο κινητικότητας έτους 2023 έχουν όσοι φορείς έχουν προβεί έως
και την 13η
/3/2023 στην πρωτογενή υποβολή αιτημάτων, αφού έχουν προηγουμένως ολοκληρώσει τις
προβλεπόμενες ενέργειες στις ανωτέρω υπό στοιχεία (γ) και (δ) σχετικές εγκυκλίους. Ειδικότερα οι φορείς
θα πρέπει να έχουν προβεί στην έκδοση της δημοσιευτέας πράξης αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων
και ειδικοτήτων με τους νέους κλάδους και ειδικότητες του π.δ. 85/2022 (Α΄ 232) και στην αναπροσαρμογή
των ψηφιακών οργανογραμμάτων και των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων.
Διευκρινίζεται, προς διευκόλυνση των υπηρεσιών, ότι στο στάδιο αυτό αρκεί να ενημερωθεί το Ψηφιακό Οργανόγραμμα του αρ. 16 του ν. 4440/2016, με όσες θέσεις οι φορείς έχουν αιτηθεί προς κάλυψη
με μετάταξη ή απόσπαση, στο πλαίσιο του τρέχοντος κύκλου.
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση
Ενόψει των ανωτέρω, το δεύτερο στάδιο ελέγχου και έγκρισης των αρχικώς υποβληθέντων
αιτημάτων ολοκληρώνεται έως και τις 23.3.2023.
Στο σημείο αυτό, υπενθυμίζεται βάσει της (α) σχετικής, ότι κατά το δεύτερο αυτό στάδιο:
• Τα Υπουργεία ελέγχουν και υποβάλλουν τα δικά τους αιτήματα, των περιφερειακών τους
υπηρεσιών, καθώς και των εποπτευομένων από αυτά Νομικών Προσώπων Δημοσίου και
Ιδιωτικού Δικαίου,
• Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ελέγχουν και υποβάλλουν τα δικά τους αιτήματα, καθώς και τα
αιτήματα των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και για τα εποπτευόμενα από αυτούς Νομικά Πρόσωπα,
• Οι Ανεξάρτητες Αρχές ελέγχουν και υποβάλλουν τα δικά τους αιτήματα.
Ο έλεγχος πραγματοποιείται κάνοντας όποιες παρεμβάσεις κρίνονται απαραίτητες στα αναλυτικά
αιτήματα θέσεων, όπως διαγραφή ή/και προσθήκη θέσεων και αμέσως μετά την οριστικοποίησή τους
υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας (ΚΕΚ).
Σας υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία υποβολής αιτημάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά
μέσω της οικείας σχετικής ειδικής εφαρμογής, η οποία έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr).
Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται
να κοινοποιήσει αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ αυτών.
Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύουν και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. της εποπτείας τους.
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας:
prosopiko/category--kinhtikothta-esk4440-2016, καθώς επίσης και στον σύνδεσμο
 
Η Γενική Γραμματέας
 

 Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη

Διαβάστε περισσότερα στην ίδια κατηγορία...

«ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.-ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΘΑΝΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΜΑΚΡΥΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΝΤΟΥΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020).» ΑΘΗΝΑ-17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

17 Αυγ 2020

Προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους

05 Μάι 2020

«ΠΡΑΞΗ (221/2019) ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ.» ΑΘΗΝΑ-22 ΜΑΪΟΥ 2020

25 Μάι 2020
images/imagehover/plakidio_adedy.jpg

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων

images/imagehover/plakidio_poeota2.jpg

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_posekep.jpg

Π.Ο.Σ.Ε. Κ.Ε.Π.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζόμενων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

images/imagehover/plakidio_pasyvn.jpg

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών ΤΕΙ

images/imagehover/plakidio_sa_ota.jpg

Σ.Α. Ο.Τ.Α

Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/das-ota-plakidio.jpg

Δ.Α.Σ.Ο.Τ.Α

Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία

images/imagehover/plakidio_meta_ota.jpg

ΜΕ.Τ.Α. Ο.Τ.Α.

Μέτωπο Ταξικής Ανατροπής

images/imagehover/plakidio_dake.jpg

Δ.Α.Κ.Ε. Ο.Τ.Α.

Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_aks.jpg

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_askota.jpg

Α.Κ.Σ. Ο.Τ.Α.

Αυτόνομη Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_dimospeiraia.jpg

Δήμος Πειραιά

Το επίσημο site του Δήμου Πειραιά

images/imagehover/plakidia_govgr.jpg

GOV.gr

Βρείτε τη δημόσια υπηρεσία που θέλετε εύκολα και γρήγορα

images/imagehover/plakidio_eody.jpg

Ε.Ο.Δ.Υ.

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

images/imagehover/plakidia_diavgeia.jpg

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

images/imagehover/plakidio_destpiraeus.jpg

Destination Piraeus

Ο Πειραιάς ως προορισμός

Μας ρωτάτε, σας απαντάμε!

Αφήστε εδώ το μήνυμα σας και ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Πειραιά σας απαντήσει το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη χρήση ήπιου και μη προσβλητικού λόγου.

logo

Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή
ΤΚ: 18510, Πειραιάς

Google Maps icon  Βρείτε μας στο χάρτη

Τηλέφωνο: 213-2022017, 210-4172079
Fax: 213-2022007

Emails:

sedpeiraia@gmail.com
prsedpeiraia@gmail.com