Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή 18510, Πειραιάς Τ: 213-2022017, 210-4172079

70 χρόνια δίπλα στον εργαζόμενο

στο Δήμο Πειραιά

Νέα & Ανακοινώσεις

«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κ. ΚΩΣΤΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ,

ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ e-Ε.Φ.Κ.Α. κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΟΥΦΕΞΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ Ν.103/1975 ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ.»

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2023

Αριθμ. Πρωτ.: 141
 
Προς:
1. Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Κώστα Χατζηδάκη
Σταδίου 29
105 59 – Αθήνα
 
2. Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης
κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου
Σταδίου 29
105 59 – Αθήνα
 
3. Διοικητή e-Ε.Φ.Κ.Α.
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης
κ. Παναγιώτη Δουφεξή
Ακαδημίας 22
106 71 – Αθήνα
 
Κοινοποίηση:
 
Πίνακας Αποδεκτών
 
Κύριοι Υπουργοί, κύριε Διοικητά,
 
Με την υπ’ αριθμ.: 21/2021 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους (Ν.Σ.Κ.), η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον αρμόδιο Υπουργό,
κρίθηκε, ότι ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων επί του Εφάπαξ
Βοηθήματος του Ν.103/1975, που δικαιούνται οι δικαιούχοι αλλά και οι
κληρονόμοι αυτών, εκκινεί από την έκδοσή της πράξεως καθορισμού του
Εφάπαξ και την παρέλευση τριμήνου που προβλέπεται για την άσκηση
ενστάσεως. Μετά την οριστικοποίηση του καταβλητέου ποσού και μόνο εκκινεί η
παραγραφή της αξιώσεως για την λήψη Εφάπαξ. Συγκεκριμένα, η ως άνω
γνωμοδότηση έχει κρίνει: «30. Η γέννηση της αξίωσης της συζύγου και των τέκνων
του αποβιώσαντος υπαλλήλου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
προϋποθέτει προηγούμενη έκδοση πράξης της Διοίκησης, με την οποία να χορηγείται
σε αυτούς η εφάπαξ παροχή του Ν.103/1975 αλλά και έκδοση σχετικού τακτικού
χρηματικού εντάλματος, οπότε και τρέχει η προθεσμία παραγραφής της σχετικής
αξίωσης τους (..)»
 
Μολαταύτα, όπως προκύπτει από πλειάδα αποφάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ε.Τ.ΕΑ.Ε.Π. (137/2019, 55/2018, 116/2019, 147/2020) επί
σειρά ετών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στηριζόμενο σε
γνωμοδοτήσεις της Νομικής Υπηρεσίας αυτού έκρινε, ότι: «Το δικαίωμα,
επομένως, για λήψη εφάπαξ παροχής είναι απαράγραπτο και μπορεί να ασκηθεί
οποτεδήποτε. Η άσκηση του γίνεται με την υποβολή σχετική αίτησης προς τον
ασφαλιστικό φορέα (ΣτΕ 311/2011). Από την υποβολή της σχετικής αίτησης, με την
οποία ασκείται το δικαίωμα, η αξίωση είναι πλέον δικαστικώς επιδιώξιμη και
συνεπώς αρχίζει έκτοτε η προβλεπόμενη από το άρθρο 137 του Ν.3655/2008
πενταετής παραγραφή».
 
Εκ των ανωτέρω καθίσταται σαφές, ότι εξαιτίας της εσφαλμένης
ερμηνείας, που δίδονταν επί σειρά ετών εκ μέρους του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., δικαιούχοι Εφάπαξ Βοηθήματος του
Ν.103/1975 αλλά και κληρονόμοι αυτών, απώλεσαν το δικαίωμα τους, παρά το
γεγονός, ότι για την λήψη του εν λόγω εφάπαξ κατέβαλαν επί σειρά ετών
εισφορές. Και μπορεί δια της υπ’ αριθμ.: 21/2021 Γνωμοδότησης του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) να επιλύθηκε το θέμα από τον χρόνο
έκδοσης της, πλην όμως, ουδεμία λύση δόθηκε για τους δικαιούχους, που
εξαιτίας της εσφαλμένης αυτής ερμηνείας έχασαν το δικαίωμα τους.
 
 Η δε μοναδική λύση, που μπορεί να ικανοποιήσει πλήρως το περί δικαίου αίσθημα και
να αποκαταστήσει την νομιμότητα, που επί σειρά ετών παραβίαζε το Ε.Τ.Ε.Α.Π.
είναι η αναγνώριση δια νομοθετικής ρυθμίσεως των αξιώσεων, που αποσβέστηκαν
λόγω παραγραφής στο διάστημα μέχρι το έτος 2021, όταν και εκδόθηκε η υπ’
αριθμ.: 21/2021 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).
Το θέμα παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου, ότι το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
φέρει ακέραιη την ευθύνη των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
αυτού, δια των οποίων προκλήθηκε βλάβη σε δεκάδες δικαιούχους του
Εφάπαξ Βοηθήματος ενώ την ίδια στιγμή, ασφαλισμένοι αλλά και κληρονόμοι
αυτών, αντιμετωπίστηκαν με διαφορετικό τρόπο, χωρίς η διαφορετική αυτή
αντιμετώπιση να δικαιολογείται από οποιονδήποτε λόγο.
 
Ζητάμε την άμεση παρέμβαση σας για την επίλυση του προβλήματος και
την αποκατάσταση της ζημίας, που υπέστησαν δεκάδες δικαιούχοι εφάπαξ
βοηθήματος.
 
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
 
Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας
Νίκος Τράκας                     Γιάννης Τσούνης

Διαβάστε περισσότερα στην ίδια κατηγορία...

images/imagehover/plakidio_adedy.jpg

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων

images/imagehover/plakidio_poeota2.jpg

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_posekep.jpg

Π.Ο.Σ.Ε. Κ.Ε.Π.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζόμενων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

images/imagehover/plakidio_pasyvn.jpg

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών ΤΕΙ

images/imagehover/plakidio_sa_ota.jpg

Σ.Α. Ο.Τ.Α

Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/das-ota-plakidio.jpg

Δ.Α.Σ.Ο.Τ.Α

Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία

images/imagehover/plakidio_meta_ota.jpg

ΜΕ.Τ.Α. Ο.Τ.Α.

Μέτωπο Ταξικής Ανατροπής

images/imagehover/plakidio_dake.jpg

Δ.Α.Κ.Ε. Ο.Τ.Α.

Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_aks.jpg

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_askota.jpg

Α.Κ.Σ. Ο.Τ.Α.

Αυτόνομη Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_dimospeiraia.jpg

Δήμος Πειραιά

Το επίσημο site του Δήμου Πειραιά

images/imagehover/plakidia_govgr.jpg

GOV.gr

Βρείτε τη δημόσια υπηρεσία που θέλετε εύκολα και γρήγορα

images/imagehover/plakidio_eody.jpg

Ε.Ο.Δ.Υ.

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

images/imagehover/plakidia_diavgeia.jpg

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

images/imagehover/plakidio_destpiraeus.jpg

Destination Piraeus

Ο Πειραιάς ως προορισμός

Μας ρωτάτε, σας απαντάμε!

Αφήστε εδώ το μήνυμα σας και ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Πειραιά σας απαντήσει το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη χρήση ήπιου και μη προσβλητικού λόγου.

logo

Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή
ΤΚ: 18510, Πειραιάς

Google Maps icon  Βρείτε μας στο χάρτη

Τηλέφωνο: 213-2022017, 210-4172079
Fax: 213-2022007

Emails:

sedpeiraia@gmail.com
prsedpeiraia@gmail.com