Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή 18510, Πειραιάς Τ: 213-2022017, 210-4172079

70 χρόνια δίπλα στον εργαζόμενο

στο Δήμο Πειραιά

Νέα & Ανακοινώσεις

   «Φωτιά» άναψε το ΣτΕ καθώς έκρινε αντισυνταγματική την υπουργική απόφαση για το «Πόθεν έσχες» που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες υπόχρεους όπως κρατικούς λειτουργούς, νομάρχες, δημάρχους, δικαστές, εισαγγελείς, δημοσιογράφους, κ.λπ..

   Η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματική και παράνομη την υπουργική απόφαση που καθόριζε το περιεχόμενο και τις προϋποθέσεις υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.

   Λίγα 24ώρα πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων πόθεν έσχες (περιουσιακής κατάστασης) που είναι το ερχόμενο Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017, η κυβέρνηση αντί να ενσκήψει πάνω στα νέα δεδομένα που επιτάσσει η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ και να δώσει άμεση λύση (π.χ. προσωρινή  παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων), βασικά στελέχη της αρκέστηκαν σε δηλώσεις εκπλήξεων, αλλά  και αρνητικών δηλώσεων κατά της Δικαιοσύνης, αφού  η απόφαση δεν είναι αρεστή.  

   Ενδεικτικά, ο πρόεδρος της Βουλής Νικόλαος Βούτσης εξέφρασε την αρνητική του έκπληξη  για την απόφαση του ΣτΕ και δήλωσε ότι αναμένει την κοινοποίησή της για να την μελετήσει.

   Από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος και συνυπογράφων μαζί με τον υπουργό Οικονομικών την απόφαση για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες, δήλωσε χθες ότι αναμένει να ενημερωθεί επίσημα,  ωστόσο προσέθεσε: «Φοβάμαι όμως ότι η Δικαιοσύνη θα εκτεθεί».

   Πάντως, πρέπει να επισημανθεί ότι η κυβέρνηση, δια μέσου του υπουργείου Δικαιοσύνης έχει ενημερωθεί για το «δια ταύτα» της εν λόγω απόφασης από τον περασμένο Ιούνιο.

   Μάλιστα για το λόγο αυτό έχουν «παγώσει» (τουλάχιστον προσωρινά) οι σχέσεις της κυβέρνησης και του προέδρου του ΣτΕ Νικολάου Σακελλαρίου. Για τον ίδιο λόγο η κυβέρνηση τον περασμένο Ιούνιο, πικαρισμένη από το αποτέλεσμα της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ που της είχε άτυπα γνωστοποιηθεί, δεν έδωσε  νέα παράταση υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του 2015, παρά το γεγονός ότι ίσχυαν οι ίδιοι λόγοι των προηγούμενων παρατάσεων που είχαν δοθεί, δηλαδή, την εκκρεμοδικία  του όλου θέματος στο ΣτΕ. Η κυβέρνηση είχε ενημερωθεί για το αποτέλεσμα, αμέσως μετά το τέλος των διασκέψεων  επί της εν λόγω απόφασης.

   Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες για το έτος 2016 λήγει το ερχόμενο Σάββατο, 21 Οκτωβρίου.

   Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε χθες ότι  η σχετική υπουργική απόφαση είναι μη νόμιμη και πολλές διατάξεις της αντισυνταγματικές. Κατά συνέπεια πρέπει να εκδοθεί νέα προσαρμοσμένη στο περιεχόμενο της απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ.

   Ειδικότερα, η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου αργά θες  το μεσημέρι, δημοσίευσε την υπ' αριθμ. 2649/2017 απόφαση των 70 σελίδων, με την οποία έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική και παράνομη η από 13.10.2016 υπουργική απόφαση που καθορίζει τον τύπο και περιεχόμενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) και τον ηλεκτρονικό τρόπο υποβολή τους.

   Πέρα από αυτό όμως η Ολομέλεια του ΣτΕ έκανε ένα ακόμη βήμα και σμπαράλιασε όλο το περιεχόμενο της επίμαχης υπουργικής απόφασης κρίνοντας πολλές διατάξεις της αντισυνταγματικές και κατά συνέπεια ανυπόστατες.

   Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του ΣτΕ με πρόεδρο τον Νικόλαο Σακελλαρίου και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Δημήτρη Σκαλτσούνη, έκανε δεκτή την αίτηση ακύρωσης όλων των δικαστικών Ενώσεων.

   Η μη νομιμότητα της επίμαχης απόφασης των υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών (1846οικ./13.10.2016) ανάγεται στο γεγονός δεν δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (δηλαδή δεν απέκτησαν νόμιμη υπόσταση) οι παραμετρικές τιμές και οι οδηγίες συμπλήρωσης πεδίων των Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή «πόθεν έσχες», με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος νομιμότητας των ουσιωδών αυτών στοιχείων της.

   Οι σύμβουλοι της Επικρατείας, λόγω της σπουδαιότητας των ζητημάτων που τέθηκαν, δεν αρκέστηκαν σε αυτό και  προχώρησαν στην εξέταση των λόγων ακυρώσεως που προέβαλαν οι δικαστικές ενώσεις, επί της επίμαχης υπουργικής απόφασης.

   Έτσι, κρίθηκε αντισυνταγματική η διάταξη εκείνη της υπουργικής απόφασης που υποχρεώνει να δηλώνονται τα χρηματικά ποσά που είναι κάτω από το μαξιλάρι και τα περιουσιακά στοιχεία, που η αξία τους υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ.

   Αναλυτικότερα, κρίθηκε αντισυνταγματική η διάταξη της επίμαχης υπουργικής απόφασης (αντίθετη στα άρθρα 5 παρ. 1, 9 παρ. 1 και 9Α του Συντάγματος, καθώς και στην αρχή της αναλογικότητας,  άρθρο 25 παρ. 1 εδ. δ΄ του Συντάγματος), η διάταξη εκείνη που προβλέπει για όλους τους υπόχρεους υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες  υποχρέωση να συμπεριληφθούν στη Δ.Π.Κ., ποσά σε μετρητά που υπερβαίνουν τα 15.000 ευρώ και φυλάσσονται εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων (Τραπεζών) ή εντός θυρίδων, καθώς και κινητά περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η αξία υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ.

   Επίσης, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι η παράλειψη της υπουργικής απόφασης να προβλέψει εύλογο χρονικό περιορισμό (που δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία) για τη διενέργεια και ολοκλήρωση του ελέγχου, καθώς και για τη διατήρηση των προσωπικών δεδομένων των υπόχρεων αντίκεινται στην κατοχυρωμένη συνταγματικώς αρχή της ασφάλειας του δικαίου και στη δυνατότητα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τις ανάγκες της επεξεργασίας.

   Δηλαδή, με άλλα λόγια είναι πενταετής η παραγραφή ελέγχου των δηλώσεων πόθεν έσχες.  

   Εξάλλου, υπογραμμίζεται στην δικαστική απόφαση ότι ναι μεν οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις δεν παραβιάζουν την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, ενόψει και του σκοπού δημόσιου συμφέροντος για τον οποίο θεσπίστηκε ο έλεγχος της περιουσιακής  κατάστασης, αλλά το όργανο ελέγχου οφείλει (σύμφωνα και με την συνταγματική αρχή της προηγούμενης ακρόασης), να καλεί προηγουμένως τον ελεγχόμενο προς παροχή διευκρινίσεων.

   Παράλληλα, ενόψει της σοβαρότητας των απειλουμένων κυρώσεων, οι δημόσιες υπηρεσίες  οφείλουν να διαμορφώσουν τη διαδικτυακή εφαρμογή, κατά τρόπο ώστε να μην καθίσταται αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερής η υποβολή δήλωσης μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού συστήματος από τον μέσο χρήστη. Δηλαδή να απλοποιηθεί ο τρόπος ηλεκτρονικής κατάθεσης των δηλώσεων πόθεν έσχες.

   Αναφορικά με τις δηλώσεις των δικαστικών και  εισαγγελικών λειτουργών, το ΣτΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης αυτών συνδέεται άμεσα με την εκπλήρωση του υπηρεσιακού τους καθήκοντος και πρέπει να διενεργείται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η συνταγματικώς επιβαλλόμενη ανεξαρτησία αυτών έναντι των οργάνων των δύο άλλων λειτουργιών, κατέληξε, στο ότι το επιφορτισμένο με τον έλεγχο όργανο πρέπει να συγκροτείται, τουλάχιστον κατά πλειοψηφία, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του, από ανώτατους τακτικούς δικαστές, μέλη των τριών Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας.

   Κρίθηκε επίσης ότι η καθιέρωση υποχρεωτικού ελέγχου των δηλώσεων των δικαστικών λειτουργών που υπηρετούν σε Ανώτατο Δικαστήριο, και όχι δειγματοληπτικού όπως ισχύει για όλους τους υπόλοιπους δικαστικούς λειτουργούς, αποτελεί μέτρο απρόσφορο προς επίτευξη του επιδιωκόμενου με το νόμο σκοπού.

   Κλείνοντας την δικαστική απόφαση οι σύμβουλοι Επικρατείας απέρριψαν τον ισχυρισμό των δικαστικών Ενώσεων για την ασφάλεια του πληροφοριακού συστήματος «πόθεν έσχες»,    σημειώνοντας ότι οι αρμόδιοι υπουργοί  και διοικητικοί παράγοντες έχουν λάβει ικανά μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους επέμβασης τρίτων σε αυτό και διαρροής των προσωπικών δεδομένων των υπόχρεων υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες.

Διαβάστε περισσότερα στην ίδια κατηγορία...

Προκήρυξη για 258 μόνιμους στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

30 Αυγ 2019

myKEPlive : Τέλος στις ουρές για τους πολίτες – Τι πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι

03 Αυγ 2020

Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2018-2019

05 Ιουν 2018

Μαρινόπουλος: Έτοιμοι για κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι

03 Ιαν 2017

Δήμος Κέρκυρας: Αντιδρούν οι εργαζόμενοι στην ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας

08 Ιουν 2016

«ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 ΑΠΟ ΤΙΣ 11.00 Π.Μ. ΕΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙ

29 Σεπ 2020
images/imagehover/plakidio_adedy.jpg

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων

images/imagehover/plakidio_poeota2.jpg

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_posekep.jpg

Π.Ο.Σ.Ε. Κ.Ε.Π.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζόμενων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

images/imagehover/plakidio_pasyvn.jpg

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών ΤΕΙ

images/imagehover/plakidio_sa_ota.jpg

Σ.Α. Ο.Τ.Α

Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/das-ota-plakidio.jpg

Δ.Α.Σ.Ο.Τ.Α

Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία

images/imagehover/plakidio_meta_ota.jpg

ΜΕ.Τ.Α. Ο.Τ.Α.

Μέτωπο Ταξικής Ανατροπής

images/imagehover/plakidio_dake.jpg

Δ.Α.Κ.Ε. Ο.Τ.Α.

Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_aks.jpg

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_askota.jpg

Α.Κ.Σ. Ο.Τ.Α.

Αυτόνομη Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_dimospeiraia.jpg

Δήμος Πειραιά

Το επίσημο site του Δήμου Πειραιά

images/imagehover/plakidia_govgr.jpg

GOV.gr

Βρείτε τη δημόσια υπηρεσία που θέλετε εύκολα και γρήγορα

images/imagehover/plakidio_eody.jpg

Ε.Ο.Δ.Υ.

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

images/imagehover/plakidia_diavgeia.jpg

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

images/imagehover/plakidio_destpiraeus.jpg

Destination Piraeus

Ο Πειραιάς ως προορισμός

Μας ρωτάτε, σας απαντάμε!

Αφήστε εδώ το μήνυμα σας και ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Πειραιά σας απαντήσει το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη χρήση ήπιου και μη προσβλητικού λόγου.

logo

Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή
ΤΚ: 18510, Πειραιάς

Google Maps icon  Βρείτε μας στο χάρτη

Τηλέφωνο: 213-2022017, 210-4172079
Fax: 213-2022007

Emails:

sedpeiraia@gmail.com
prsedpeiraia@gmail.com