Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή 18510, Πειραιάς Τ: 213-2022017, 210-4172079

70 χρόνια δίπλα στον εργαζόμενο

στο Δήμο Πειραιά

Νέα & Ανακοινώσεις

   Με την υπ’ αριθμ. 31/2018 απόφαση του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών, στο VII Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιλύθηκε διαφωνία μεταξύ ΔΕΥΑ και της Υπηρεσίας Επιτρόπου που ελέγχει τις δαπάνες της, αναφορικά με το κατά πόσο το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας μειώνει την προσωπική διαφορά του εργαζομένου που καταβάλλεται από 01.01.2016 ή, αντίθετα, αν αυτό συνιστά παροχή που καταβάλλεται επιπλέον της προσωπικής διαφοράς.

   Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του ά. 27 του ν. 4354/2015 η διαφορά που θα προέκυπτε μεταξύ του ποσού των αποδοχών κάποιου εργαζομένου στο Δημόσιο έως την 31.12.2015 και του μειωμένου μισθολογίου που καθιερώθηκε με τον ίδιο νόμο, θα συνέχιζε να καταβάλλεται στον υπάλληλο ως προσωπική διαφορά επιπλέον του χαμηλότερα πλέον καθορισθέντος βασικού μισθού. Επί παραδείγματι, κάποιος υπάλληλος που ελάμβανε έως την 31.12.2015 αποδοχές ύψους 1.000 ευρώ για τη θέση που κατείχε και για την οποία ο βασικός μισθός καθορίσθηκε με το ν. 4354/2015 στο ποσό των 900 €, θα συνέχιζε και από 01.01.2016 να λαμβάνει 1.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 900 ευρώ θα ήταν ο βασικός μισθός και τα 100 ευρώ η προσωπική διαφορά. Παράλληλα, με την παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 27 προβλέπεται ότι μελλοντική αύξηση του μισθού θα μειώνει την προσωπική διαφορά. Έτσι στο προηγούμενο παράδειγμα, αν ο βασικός μισθός του υπαλλήλου αυξηθεί μετά την 01.01.2016 κατά 20 ευρώ, θα μειωθεί αντίστοιχα κατά 20 ευρώ η προσωπική διαφορά με αποτέλεσμα οι συνολικές αποδοχές να παραμείνουν ίδιες.

   Ο κανόνας αυτός έχει δύο εξαιρέσεις σύμφωνα με το Νόμο. Συγκεκριμένα αυτές αφορούν στην αύξηση αποδοχών που επέρχεται με το επίδομα θέσης ευθύνης και με το επίδομα προωθημένης εξέλιξης. Κατά συνέπεια στο προηγούμενο παράδειγμα, αν ο υπάλληλος μετά την 01.01.2016 λάβει επίδομα θέσης ευθύνης 60 ευρώ, οι συνολικές αποδοχές του θα ανέλθουν πλέον στο ποσό των 1.060 ευρώ, καθώς η προσωπική διαφορά δεν θα μειωθεί, ή διαφορετικά θα συμψηφιστεί, με το επίδομα θέσης ευθύνης.

   Η διαφωνία που έλυσε το Ελεγκτικό Συνέδριο με την ανωτέρω απόφαση του Κλιμακίου προέκυψε εξαιτίας της άποψης της ΔΕΥΑ ότι και το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις, αν και δεν αναφέρεται ρητώς στο Νόμο. Δηλαδή η ΔΕΥΑ υποστήριξε ότι σε περίπτωση που ο υπάλληλος του παραδείγματός μας ελάμβανε μετά την 01.01.2016 επίδομα ανθυγιεινής εργασίας ποσού 50 ευρώ, ο μισθός του θα έπρεπε να αναπροσαρμοστεί στο ύψος των 1.050 ευρώ και άρα το επίδομα να μην συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά.

   Για την υποστήριξη αυτής της άποψης η ΔΕΥΑ βασίστηκε σε εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών, στις οποίες φαινόταν ότι το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας περιλαμβανόταν στις εξαιρέσεις μαζί με τα άλλα δύο επιδόματα. Πλην όμως το Κλιμάκιο έκρινε ότι, η εγκύκλιος, ως διοικητικό έγγραφο, δεν δύναται να τροποποιεί το Νόμο και συνεπώς δεν μπορεί να υπάρχουν περισσότερες εξαιρέσεις από όσες καθιερώνει ο ίδιος ο Νόμος, δηλαδή τις εξαιρέσεις των δύο ανωτέρω επιδομάτων.

   Σημειώνεται ότι, στη συγκεκριμένη απόφαση μειοψήφησε ένα μέλος της σύνθεσης.

   Με βάση αυτή την απόφαση, το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά και άρα ο υπάλληλος του παραδείγματος θα συνεχίσει να λαμβάνει αποδοχές ύψους 1.000 ευρώ ακόμα και αν του χορηγηθεί επίδομα ανθυγιεινής εργασίας ύψους 50 ευρώ, διότι αυτό θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά των 100 ευρώ που λαμβάνει. Πρέπει, όμως, να σημειωθεί ότι αντίθετα έκρινε το Ελεγκτικό Συνέδριο με άλλη απόφασή του, την 31/2018 του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα, με την οποία επίσης επιλύθηκε διαφορά μεταξύ Δήμου και της Υπηρεσίας Επιτρόπου αναφορικά με το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας.

   Πηγή: epoli.gr

Διαβάστε περισσότερα στην ίδια κατηγορία...

Διπλή ανατροπή για τα “βαρέα” σε Δημόσιο και ΟΤΑ

14 Μαρ 2018

Πώς ρυθμίζονται οι οφειλές δικαιούχων εργατικής κατοικίας του τ.ΟΕΚ

26 Απρ 2017

«ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.).» Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 3521/25-8-2020

26 Αυγ 2020

Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για συνέχιση των κινητοποιήσεων την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019

01 Οκτ 2019

Κοινό Ψήφισμα ΚΕΔΕ - ΕΝΠΕ για τον Νέο «Καλλικράτη»

02 Μαρ 2017

Τα μέτρα που θα ισχύσουν τα Χριστούγεννα, ο κωδικός στο 13033 για το ρεβεγιόν

26 Δεκ 2020
images/imagehover/plakidio_adedy.jpg

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων

images/imagehover/plakidio_poeota2.jpg

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_posekep.jpg

Π.Ο.Σ.Ε. Κ.Ε.Π.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζόμενων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

images/imagehover/plakidio_pasyvn.jpg

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών ΤΕΙ

images/imagehover/plakidio_sa_ota.jpg

Σ.Α. Ο.Τ.Α

Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/das-ota-plakidio.jpg

Δ.Α.Σ.Ο.Τ.Α

Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία

images/imagehover/plakidio_meta_ota.jpg

ΜΕ.Τ.Α. Ο.Τ.Α.

Μέτωπο Ταξικής Ανατροπής

images/imagehover/plakidio_dake.jpg

Δ.Α.Κ.Ε. Ο.Τ.Α.

Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_aks.jpg

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_askota.jpg

Α.Κ.Σ. Ο.Τ.Α.

Αυτόνομη Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_dimospeiraia.jpg

Δήμος Πειραιά

Το επίσημο site του Δήμου Πειραιά

images/imagehover/plakidia_govgr.jpg

GOV.gr

Βρείτε τη δημόσια υπηρεσία που θέλετε εύκολα και γρήγορα

images/imagehover/plakidio_eody.jpg

Ε.Ο.Δ.Υ.

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

images/imagehover/plakidia_diavgeia.jpg

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

images/imagehover/plakidio_destpiraeus.jpg

Destination Piraeus

Ο Πειραιάς ως προορισμός

Μας ρωτάτε, σας απαντάμε!

Αφήστε εδώ το μήνυμα σας και ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Πειραιά σας απαντήσει το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη χρήση ήπιου και μη προσβλητικού λόγου.

logo

Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή
ΤΚ: 18510, Πειραιάς

Google Maps icon  Βρείτε μας στο χάρτη

Τηλέφωνο: 213-2022017, 210-4172079
Fax: 213-2022007

Emails:

sedpeiraia@gmail.com
prsedpeiraia@gmail.com