Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή 18510, Πειραιάς Τ: 213-2022017, 210-4172079

70 χρόνια δίπλα στον εργαζόμενο

στο Δήμο Πειραιά

Νέα & Ανακοινώσεις

Με  ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την Ιθαγένεια, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή,  η διοίκηση και η διαχείριση των ορθοδόξων ναών εντός κοιμητηρίων περνάει στην Εκκλησία, μαζί με τα έσοδα και το προσωπικό των δήμων που απασχολούνται στην υπηρεσία των νεκροταφείων.
 
Ειδικότερα με το άρθρο 48 του νομοσχεδίου  ανατίθεται η διοίκηση και η διαχείριση των ορθοδόξων ναών εντός κοιμητηρίων σε εκκλησιαστικούς φορείς ανεξαρτήτως της νομικής μορφής. Τα έσοδα των ιεροτελεστιών αλλά και το προσωπικό των δήμων περνάνε στην Εκκλησία.
Ειδικότερα η διοίκηση και η κύρια χρήση τους ανατίθεται είτε στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της οικίας Ενορίας είτε στο συμβούλιο που ορίζει ο επιχώριος Μητροπολίτης.
 
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, αντιμετωπίζονται έτσι οριστικά και με ενιαίο τρόπο προβλήματα σχετιζόμενα τόσο με την διάκριση μεταξύ των δήμων που προβλέπονται στο νόμο 547/1977 (Α’ 56) όσο και με την εν γένει ελλιπή εφαρμογή του νόμου από τους δήμους της χώρας που ενέτεινε την αντίφαση της ανάθεσης σε αυτούς της διοίκησης και διαχείρισης των εν λόγω τόπων θρησκευτικής λατρείας.
Προβλέπεται ο εξειδικευμένος χαρακτήρας των εσόδων των ναών για ενέργειες συντήρησης και εξυπηρέτησης της καλής λειτουργίας των ναών.
 
Ειδικότερα προβλέπεται ότι «τα έσοδα των ναών διατίθενται πρωτίστως για την συντήρηση και τις εν γένει ανάγκες καλής λειτουργίας τους και επικουρικώς για φιλανθρωπικούς σκοπούς της τοπικής Μητρόπολης».
Ρυθμίζονται ζητήματα του προσωπικού που έχει προσληφθεί από τους δήμους σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 2 του ν 547/1977 (Ά 56) ο οποίος καταργείται με την παράγραφο 2.
 
Συγκεκριμένα: «Το προσωπικό των δήμων καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό της οικίας Μητρόπολις λαμβάνοντας υπόψη την προϋπηρεσία του, για κάθε συνέπεια. Για την υπαγωγή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του επιχώριου Μητροπολίτη η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
 
 Επίσης προβλέπεται ρητά ότι θέσεις στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των δήμων του προσωπικού που μεταφέρεται κατά τις διατάξεις της παρούσας καταργούνται.
Ορίζεται η οικία μητρόπολη ως καθολικός διάδοχος όλων των συμβάσεων που έχουν συναφθεί από τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα στο πλαίσιο της εξυπηρέτηση των αναγκών των ανωτέρω ναών.
Τέλος αίρεται ρητά κάθε δυνατότητα των δήμων να έχουν έσοδα για τις ιεροτελεστίες εντός των νεκροταφείων ανεξαρτήτως δόγματος. Δηλαδή οι δήμοι παύουν να έχουν έσοδα από τα νεκροταφεία.
 
Με την δεύτερη παράγραφο προτείνεται η οριστική κατάργηση του νόμου 547/1977 (Ά 56) για λόγους άρσης της θεσμικής αντίφασης που εντοπίζεται αναφορικά με το καθεστώς της διοίκησης και διαχείρισης ορθόδοξων ναών εντός κοιμητηρίων.
 
Άρθρο 48
 
Διοίκηση και διαχείριση ορθόδοξων ιερών ναών εντός των κοιμητηρίων και ρύθμιση θεμάτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
 
 
1.Η διοίκηση και διαχείριση των ορθοδόξων ιερό ναών εντός των κοιμητηρίων ασχέτως της νομικής μορφής ασκείται είτε από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της οικίας Ενορίας είτε από συμβούλιο που ορίζει ο επιχώριος Μητρόπολης.
Τα έσοδα των ναών διατίθενται πρωτίστως για την συντήρηση και τις εν γένει ανάγκες καλής λειτουργίας τους και επικουρικώς για φιλανθρωπικούς σκοπούς της τοπικής Μητρόπολης. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος το πάσης φύσεως προσωπικό των ανωτέρω ναών καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό της οικίας Μητρόπολις λαμβάνοντας υπόψη την προϋπηρεσία του, για κάθε συνέπεια. Για την υπαγωγή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του επιχώριου Μητροπολίτη η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Οι θέσεις στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των δήμων του προσωπικού που μεταφέρεται κατά τις διατάξεις παρούσας, καταργούνται.
 
Η οικία Μητρόπολη είναι καθολική διάδοχος όλων των συμβάσεων που έχουν συναφθεί από τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα στο πλαίσιο της εξυπηρέτηση των αναγκών των ανωτέρω ναών και υπεισέρχεται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του παρόντος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές.
 
Απαγορεύεται η είσπραξη τελών η δικαιωμάτων από τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα για τις ιεροτελεστίες που τελούνται από θρησκευτικούς λειτουργούς εντός των νεκροταφείων.
 
ο νόμος 547/1977 (Ά 56) καταργείται
 

Διαβάστε περισσότερα στην ίδια κατηγορία...

Μέχρι 100 ευρώ το όριο πληρωμής με μετρητά στις Δ.Ο.Υ.

27 Μάι 2016

Επέκταση των «Σχολικών Γευμάτων» στους 30 Δήμους του ΚΕΑ

12 Οκτ 2016

ΕΦΚΑ: Έκδοση του Κώδικα για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία

10 Οκτ 2017

Υπ. Υγείας: Σε ποιές ακτές της Αττικής απαγορεύεται η κολύμβηση (εγκύκλιος)

05 Αυγ 2016

Πόσο αλλάζει ο ΕΝΦΙΑ με τις νέες αντικειμενικές αξίες

10 Απρ 2018
images/imagehover/plakidio_adedy.jpg

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων

images/imagehover/plakidio_poeota2.jpg

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_posekep.jpg

Π.Ο.Σ.Ε. Κ.Ε.Π.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζόμενων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

images/imagehover/plakidio_pasyvn.jpg

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών ΤΕΙ

images/imagehover/plakidio_sa_ota.jpg

Σ.Α. Ο.Τ.Α

Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/das-ota-plakidio.jpg

Δ.Α.Σ.Ο.Τ.Α

Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία

images/imagehover/plakidio_meta_ota.jpg

ΜΕ.Τ.Α. Ο.Τ.Α.

Μέτωπο Ταξικής Ανατροπής

images/imagehover/plakidio_dake.jpg

Δ.Α.Κ.Ε. Ο.Τ.Α.

Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_aks.jpg

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_askota.jpg

Α.Κ.Σ. Ο.Τ.Α.

Αυτόνομη Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_dimospeiraia.jpg

Δήμος Πειραιά

Το επίσημο site του Δήμου Πειραιά

images/imagehover/plakidia_govgr.jpg

GOV.gr

Βρείτε τη δημόσια υπηρεσία που θέλετε εύκολα και γρήγορα

images/imagehover/plakidio_eody.jpg

Ε.Ο.Δ.Υ.

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

images/imagehover/plakidia_diavgeia.jpg

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

images/imagehover/plakidio_destpiraeus.jpg

Destination Piraeus

Ο Πειραιάς ως προορισμός

Μας ρωτάτε, σας απαντάμε!

Αφήστε εδώ το μήνυμα σας και ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Πειραιά σας απαντήσει το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη χρήση ήπιου και μη προσβλητικού λόγου.

logo

Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή
ΤΚ: 18510, Πειραιάς

Google Maps icon  Βρείτε μας στο χάρτη

Τηλέφωνο: 213-2022017, 210-4172079
Fax: 213-2022007

Emails:

sedpeiraia@gmail.com
prsedpeiraia@gmail.com