Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή 18510, Πειραιάς Τ: 213-2022017, 210-4172079

70 χρόνια δίπλα στον εργαζόμενο

στο Δήμο Πειραιά

Νέα & Ανακοινώσεις

Συγκεκριμένα,
 
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
 
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας, ως φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», για την περίοδο 2020-2021, θα προσλάβει δύο (2) Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωρομίσθια αποζημίωση για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/05/ 2021:
 
Καθηγητής/τρια Φυσικής Αγωγής: 1 Πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής
Καθηγητής/τρια Φυσικής Αγωγής: 1 Πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής
Αιτήσεις: 02/10 – 12/10/2020.
 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
 
Το ΝΠΔΔ, Δ. Ήλιδας: «Ο ΗΛΕΙΟΣ», ύστερα από την υπ’ αριθ. 61/2020, απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του:
 
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ: 1 άτομο, 2 μήνες
ΔΕ Επόπτης Ασφαλείας Ναυαγοσώστης: 1 άτομο, 2 μήνες
Αιτήσεις έως 05/10/2020.
 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
 
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Καλαμαριάς:
 
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών: 8 μήνες, 1 άτομο
ΔΕ Εργοδηγών Δομικών Έργων: 8 μήνες, 1
ΔΕ Ελαιοχρωματιστών: 8 μήνες, 1
ΔΕ Τεχνιτών Κηπουρών: 8 μήνες, 4
ΥΕ Φυλάκων: 8 μήνες, 1
ΥΕ Καθαριστών/τριών: 8 μήνες, 1
ΥΕ Εργατών-τριών Γενικών Καθηκόντων: 8 μήνες, 1
Αιτήσεις: 02/10 – 12/10/2020.
 
 
 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ (Κ.Δ.Ε.Κ.)
 
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο), συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Κιλελέρ:
 
Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Υποχρεωτικά Θεωρητικά, Ακορντεόν: 9 μήνες, 1 άτομο
Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Ανώτερα Θεωρητικά: 9 μήνες, 2
Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Πιάνο, Μαέστρος Παιδικών Χορωδιών: 9 μήνες, 1
Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Πιάνο, Υποχρεωτικά Θεωρητικά: 9 μήνες, 1
Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Πιάνο, Υποχρεωτικά Θεωρητικά, Ανώτερα Υποχρεωτικά Θεωρητικά: 9 μήνες, 1
Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Πιάνο Συνοδεία: 9 μήνες, 1
Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Κλασική – Ηλεκτρική Κιθάρα, Μαέστρος Νεανικής Ορχήστρας Κιθάρας: 9 μήνες, 1
Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Κλασική – Ακουστική Κιθάρα, Μαέστρος Μαθητικής Ορχήστρας Κιθάρας: 9 μήνες, 1
Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Σαξόφωνο, Μαέστρος Ορχήστρας Νέων: 9 μήνες, 1
Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Τραγούδι, Προπαιδεία Προωδειακή, Αρμόνιο: 9 μήνες, 1
Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Προπαιδεία-Προωδειακή: 9 μήνες, 1
Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Βιολί: 9 μήνες, 1
Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Φλάουτο: 9 μήνες, 2
Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Κλαρινέτο: 9 μήνες, 1
Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Κρουστά: 9 μήνες, 1
Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Μπουζούκι: 9 μήνες, 1
Αιτήσεις: 02/10 – 12/10/2020.
 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 
Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου ειδικότητας ΠΕ, κατόχου πτυχίου Νομικής.
 
Αιτήσεις: 02/10 – 07/10/2020.
 
 
 
ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ
 
Η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως όπως ορίζεται στην περιγραφή της κάθε θέσης και με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη της διάρκειας των παραπάνω έργων ή την αντίστοιχη ημερομηνία σε περίπτωση παράτασης της λήξης:
 
1 Θέση ΜΒ01: Υπεύθυνος/η - Εμπειρογνώμονας Οικονομικός Αναλυτής (Financial Analyst Expert)
Απαραίτητα Προσόντα:
 
- Πτυχίο ΠΕ θετικής κατεύθυνσης από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού.
 
 - Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού.
 
- Επαγγελματική εμπειρία άνω των 3 ετών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης.
 
- Εμπειρία σε στατιστικές αναφορές - Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 
- Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 
1 Θέση ΜΒ02: Χημικού Μηχανικού (Chemical Engineering)
Απαραίτητα Προσόντα:
 
- Πτυχίο Χημικού Μηχανικού από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού.
 
- Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού.
 
- Επαγγελματική εμπειρία άνω των 3 ετών.
 
- Εργαστηριακή εμπειρία σε απόβλητα.
 
- Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 
- Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 
Αιτήσεις έως 16/10/2020.
 
 
 
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 
Σύναψη σύμβασης ΙΔΟΧ για μία (1) θέση Έκτακτου Προσωπικού:
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ON/OFF ΚΡΙΤΗΡΙΑ)
 
1. Πτυχίο ή Δίπλωμα Φυσικής της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής Πανεπιστημιακού τομέα.
 
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Φυσικής της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής Πανεπιστημιακού τομέα, με ειδίκευση στην Αστροφυσική ή επιτυχής ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών όπως αποδεικνύεται από βεβαίωση του οικείου ΑΕΙ.
 
Αιτήσεις έως 19/10/2020.
 
 
 
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»
 
1. Προκηρύσσεται μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση σε Πράξη:
 
Πτυχίο σχολής θετικών επιστημών ή Πολυτεχνικής σχολής
Αιτήσεις έως 18/10/2020.
 
2. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προκηρύσσει την πρόσληψη δύο επιστημονικών συνεργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης έως τη λήξη του έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος / έργου:
 
Απαιτούμενα προσόντα:
 
- Πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης Οικονομικού Τμήματος ή Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της Αλλοδαπής (Συντελεστής 20%).
 
- Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Β΄ Τάξης Λογιστή - Φοροτεχνικού του Ο.Ε.Ε. (Συντελεστής 10%).
 
- Καλή γνώση σε Ε.Λ.Π., Φορολογίας Εισοδήματος, ΦΠΑ, Εργατικής/Ασφαλιστικής Νομοθεσίας, Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ κλπ (Συντελεστής 20%).
 
- Αποδεδειγμένη τριετής προϋπηρεσία σε εταιρεία με Γ΄ κατηγορίας βιβλία. (Συντελεστής 20%).
 
Αιτήσεις έως 30/10/2020.
 
 
 
ΕΚΕΤΑ
 
Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.
 
Αιτήσεις έως 19/10/2020.
 
 
 
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
 
Πρόσληψη ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:
 
ΔΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στη συντήρηση μαρμάρου ή λίθου: 5 θέσεις
Αιτήσεις έως 07/10/2020.
 
 
 
ΚΑΠΕ
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση έκτακτου προσωπικού, με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου, για την εκτέλεση ευρωπαϊκών & διεθνών επιστημονικών προγραμμάτων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ:
 
Ένας / μια απόφοιτος γεωπονίας ή δασολογίας (πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης)
Απαιτούμενα Προσόντα:
 
- Τίτλος σπουδών Γεωπονίας, Δασολογίας (Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης).
 
- Άριστη γνώση αγγλικής.
 
 - Άριστη γνώση στατιστικών πακέτων για την στατιστική ανάλυση πειραματικών δεδομένων).
 
Αιτήσεις έως 16/10/2020.
 
 
 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ
 
Πρόσληψη ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση Πράξης,  για χρονικό διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης:
 
ΠΕ Γεωλόγος (με ειδίκευση στην ανάδειξη μουσειακών εκθέσεων και συλλογών απολιθωμάτων, γεωτόπων και απολιθωματοφόρων θέσεων): Μία (1) θέση
ΠΕ Γεωγράφος (με ειδίκευση στην τρισδιάστατη απεικόνιση και μουσειακή ανάδειξη απολιθωμάτων και γεωτόπων): Μία (1) θέση
Αιτήσεις: 02/10 – 08/10/2020.
 
 
 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 
Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τµήµατος ∆οκίµων Αστυφυλάκων Ρεθύµνου:
 
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ: 8 µήνες, 1 άτομο
∆Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ: 8 µήνες, 2
∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ: 8 µήνες, 1
∆Ε Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ: 8 µήνες, 1
ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ: 8 µήνες, 2
ΥΕ ΛΑΝΤΖΕΡΩΝ: 8 µήνες, 2
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ: 8 µήνες, 2
Αιτήσεις: 07/10 – 16/10/2020.
 
 
πηγή:epoli'gr

Διαβάστε περισσότερα στην ίδια κατηγορία...

Μπαράζ προσλήψεων επιστημονικού και λοιπών ειδικοτήτων προσωπικού από Δήμους, Δημόσιο

06 Οκτ 2020

Προκηρύξεις προσλήψεων σε Δήμους - Δημόσιο

31 Αυγ 2020
images/imagehover/plakidio_adedy.jpg

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων

images/imagehover/plakidio_poeota2.jpg

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_posekep.jpg

Π.Ο.Σ.Ε. Κ.Ε.Π.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζόμενων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

images/imagehover/plakidio_pasyvn.jpg

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών ΤΕΙ

images/imagehover/plakidio_sa_ota.jpg

Σ.Α. Ο.Τ.Α

Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/das-ota-plakidio.jpg

Δ.Α.Σ.Ο.Τ.Α

Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία

images/imagehover/plakidio_meta_ota.jpg

ΜΕ.Τ.Α. Ο.Τ.Α.

Μέτωπο Ταξικής Ανατροπής

images/imagehover/plakidio_dake.jpg

Δ.Α.Κ.Ε. Ο.Τ.Α.

Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_aks.jpg

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_askota.jpg

Α.Κ.Σ. Ο.Τ.Α.

Αυτόνομη Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_dimospeiraia.jpg

Δήμος Πειραιά

Το επίσημο site του Δήμου Πειραιά

images/imagehover/plakidia_govgr.jpg

GOV.gr

Βρείτε τη δημόσια υπηρεσία που θέλετε εύκολα και γρήγορα

images/imagehover/plakidio_eody.jpg

Ε.Ο.Δ.Υ.

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

images/imagehover/plakidia_diavgeia.jpg

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

images/imagehover/plakidio_destpiraeus.jpg

Destination Piraeus

Ο Πειραιάς ως προορισμός

Μας ρωτάτε, σας απαντάμε!

Αφήστε εδώ το μήνυμα σας και ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Πειραιά σας απαντήσει το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη χρήση ήπιου και μη προσβλητικού λόγου.

logo

Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή
ΤΚ: 18510, Πειραιάς

Google Maps icon  Βρείτε μας στο χάρτη

Τηλέφωνο: 213-2022017, 210-4172079
Fax: 213-2022007

Emails:

sedpeiraia@gmail.com
prsedpeiraia@gmail.com