Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή 18510, Πειραιάς Τ: 213-2022017, 210-4172079

70 χρόνια δίπλα στον εργαζόμενο

στο Δήμο Πειραιά

Νέα & Ανακοινώσεις

Συγκεκριμένα, 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:
 
ΠΕ Κτηνιάτρων: Οκτώ (8) μήνες.
Αιτήσεις: 05/11 – 16/11/2020.
 
 
 
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)
 
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών, με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου:
 
Καθηγητής Ηλεκτρικής Κιθάρας ΤΕ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΩΣ 30/6/2021 (ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ ΜΗΝΩΝ).
Αιτήσεις: 04/11 – 13/11/2020.
 
 
 
Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ΠΕ Ιατρού, ειδικότητας Παιδιάτρου, για την υλοποίηση του προγράμματος - έργου της Ιατρικής παρακολούθησης και φροντίδας των Βρεφών και Νηπίων προσχολικής ηλικίας που φιλοξενούνται στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς:
 
ΠΕ Ιατρών Παιδιάτρων: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/07/2021.
Αιτήσεις: 04/11 – 10/11/2020.
 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
 
Πρόσληψη προσωπικού τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων:
 
ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων Με Σχέση Εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. Πλήρους Απασχόλησης: 4 μήνες.
Αιτήσεις έως και 06/11/2020.
 
 
 
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»
 
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» έτους 2020-2021:
 
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ και εν ελλείψει ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31-7-2021, 1 άτομο
ΠΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ και εν ελλείψει ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ (ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 3 ώρες / ημέρα): Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31-7-2021, 1.
Αιτήσεις: 05/11 – 11/11/2020.
 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
 
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της δράσης, «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (περίοδος 2020-2021):
 
ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-07-2021.
Αιτήσεις: 05/11 – 16/11/2020.
 
 
 
«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
 
Παράταση Προκήρυξης για την πρόσληψη δύο (2) επιστημονικών συνεργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του προγράμματος / έργου με τίτλο «Υποστήριξη Λειτουργίας ΕΛΚΕ» (Ε-10467) – Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»:
 
Αιτήσεις έως 08/11/2020.
 
 
 
Ε.Κ. «Αθηνά»
 
1. Δημοσιοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδ. CPSoSaware 006.2020 για την σύναψη (3) τριών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου.
 
2. Δημοσιοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδ. CPSoSaware 007.2020.ΝΣ για την σύναψη (1) μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου.
 
Αιτήσεις και στις δύο Προκηρύξεις έως 16/11/2020.
 
 
 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)
 
1. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου:
 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα.
Αιτήσεις έως 19/11/2020.
 
2. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου:
 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα.
Αιτήσεις έως 19/11/2020.
 
 
 
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο ~ 5 ~ πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου «Παρακολούθηση εργασιών 1ου υποέργου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου» του έργου «Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 2.000 κ.μ. πόσιμου νερού την ημέρα και εξωτερικό υδραγωγείο Πανόρμου – Ρουμελή, Δήμου Μυλοποτάμου, Π.Ε. Ρεθύμνου», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου για χρονικό διάστημα 4 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:
 
ΠΕ Αρχαιολόγων: Μία (1) θέση
ΔΕ Ειδικευμένων Εργατοτεχνιτών σε αρχαιολογικά έργα και ελλείψει αυτών ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε αρχαιολογικά έργα: Μία (1) θέση.
Αιτήσεις: 04/11 – 12/11/2020.
 
 
 
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
 
Μία (1) θέση Βιολόγου, κατά προτίμηση κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος (M.Sc.) στη Μοριακή Βιολογία ή συναφές, στο πλαίσιο του έργου “Fondation Santé” με τίτλο “Investigating insecticide resistance via genetic transformation and genome modification in Drosophila” για το Τμήμα Βιοϊατρικών Ερευνών του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΜΒΒ-ΒΕ) (Ιωάννινα).
 
Αιτήσεις έως 18/11/2020.
 
πηγή:epoli.gr

Διαβάστε περισσότερα στην ίδια κατηγορία...

Μέσω εξετάσεων η νομιμοποίηση 2.500 δημοσίων υπαλλήλων με παράτυπα πτυχία

26 Μάι 2016

ΠΟΕ-ΟΤΑ: “Οι επιλογές της Κυβέρνησης – ΑΙΤΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ. Οι 8 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ μας”

29 Αυγ 2019

Πουλάκης: Μικρές οι αλλαγές στο χωροταξικό με την αναθεώρηση του Καλλικράτη

07 Σεπ 2016

Έτσι μπορούν να διεκδικήσουν αυξήσεις οι δημοτικοί υπάλληλοι

04 Ιαν 2017

"ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΗΝ ΤΡΑΜΠΟΥΚΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΥΣ." ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:569/9-11-202

10 Νοε 2020

Έκτακτη επιχορήγηση 75 εκατομμυρίων ευρώ των Δήμων λόγω κορωνοϊού

15 Μάι 2020
images/imagehover/plakidio_adedy.jpg

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων

images/imagehover/plakidio_poeota2.jpg

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_posekep.jpg

Π.Ο.Σ.Ε. Κ.Ε.Π.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζόμενων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

images/imagehover/plakidio_pasyvn.jpg

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών ΤΕΙ

images/imagehover/plakidio_sa_ota.jpg

Σ.Α. Ο.Τ.Α

Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/das-ota-plakidio.jpg

Δ.Α.Σ.Ο.Τ.Α

Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία

images/imagehover/plakidio_meta_ota.jpg

ΜΕ.Τ.Α. Ο.Τ.Α.

Μέτωπο Ταξικής Ανατροπής

images/imagehover/plakidio_dake.jpg

Δ.Α.Κ.Ε. Ο.Τ.Α.

Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_aks.jpg

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_askota.jpg

Α.Κ.Σ. Ο.Τ.Α.

Αυτόνομη Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_dimospeiraia.jpg

Δήμος Πειραιά

Το επίσημο site του Δήμου Πειραιά

images/imagehover/plakidia_govgr.jpg

GOV.gr

Βρείτε τη δημόσια υπηρεσία που θέλετε εύκολα και γρήγορα

images/imagehover/plakidio_eody.jpg

Ε.Ο.Δ.Υ.

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

images/imagehover/plakidia_diavgeia.jpg

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

images/imagehover/plakidio_destpiraeus.jpg

Destination Piraeus

Ο Πειραιάς ως προορισμός

Μας ρωτάτε, σας απαντάμε!

Αφήστε εδώ το μήνυμα σας και ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Πειραιά σας απαντήσει το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη χρήση ήπιου και μη προσβλητικού λόγου.

logo

Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή
ΤΚ: 18510, Πειραιάς

Google Maps icon  Βρείτε μας στο χάρτη

Τηλέφωνο: 213-2022017, 210-4172079
Fax: 213-2022007

Emails:

sedpeiraia@gmail.com
prsedpeiraia@gmail.com