Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή 18510, Πειραιάς Τ: 213-2022017, 210-4172079

70 χρόνια δίπλα στον εργαζόμενο

στο Δήμο Πειραιά

Νέα & Ανακοινώσεις

Περισσότερες από 60.000 θα είναι φέτος οι προσλήψεις εποχικών και συμβασιούχων στο Δημόσιο. Η Κυβέρνηση προγραμματίζει να ξεπεράσουν τις περσινές προσλήψεις εποχικού προσωπικού προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες φορέων του Δημοσίου σε έκτακτο προσωπικό δεδομένου ότι και στο 2021 θα χρειαστεί να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες λόγω πανδημίας σε φορείς όπως ΟΤΑ και νοσοκομεία. Από τον ετήσιο προγραμματισμό έχουν εγκριθεί 2.618 θέσεις εποχικού προσωπικού εκ των οποίων οι 2.500 είναι εποχικοί πυροσβέστες.
 
Το κόστος μισθοδοσίας για τις παραπάνω θέσεις θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, ωστόσο θα γίνουν και άλλες 60.000 προσλήψεις που θα καλυφθούν από άλλους πόρους όπως ΕΣΠΑ, ανταποδοτικό τέλος, αυτοτελείς πόροι δήμων. Οι εν λόγω προσλήψεις δεν µπορούν να υπαχθούν σε ετήσιο προγραµµατισµό, καθώς αφορούν ανάγκες που δεν προβλέπονται, όπως φυσικές καταστροφές και απρόβλεπτες εργασίες (π.χ. αρχαιολογικές ανασκαφές µετά τον εντοπισµό ευρηµάτων, καλυψη αναγκών λόγω πανδημίας).
 
Από τις 60.000 θέσεις συμβασιούχων, οι 40.000 περίπου θα διατεθούν για τις ανάγκες των ΟΤΑ, οι 7.000 για το προσωπικό στους φορείς του υπ. Υγείας, ενώ θα γίνουν και άλλες 4.000 προσλήψεις σε μουσεία και εφορείες αρχαιοτήτων και 1.500 προσλήψεις για συνοριοφυλακες. Οι υπόλοιπες 7.500 θέσεις θα διατεθούν για τις ανάγκες των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του δημοσίου τομέα.
 
40.000 θέσεις σε δήμους, Περιφέρεις και παιδικούς σταθμούς
 
Τη μερίδα του λέοντος στις εποχικές προσλήψεις έχουν οι ΟΤΑ (δημοι, περιφέρειες και εποπτευόμενοι φορείς). Κάθε χρόνο οι δήμοι προχωρούν σε προσλήψεις συμβασιούχων προκειμένου να καλύψουν ανάγκες καθαριότητας, θέσεις στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς παιδικούς σταθμούς, υπηρεσίες ηλεκτροφωτισμού, αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), δασοπυρόσβεσης, αξιοποίησης παραλιακών υποδομών, κατασκηνώσεις καθώς και της Δακοκτονίας (Περιφέρειες). Για το 2021 έχουν προβλεφθεί περισσότερες από 40.000 προσλήψεις για τους παραπάνω φορείς με συμβάσεις που ξεκινούν από τους δυο μήνες ( ναυαγοσώστες, δασοπυροσβέστες, υπάλληλοι κατασκήνωσης, γεωπόνοι και εργάτες για τη δακοκτονία) και φτάνουν έως και τους 10 μήνες (καθαριστές στα σχολεία). Ωστόσο το μεγαλύτερό μέρος των προσλήψεων αφορά προσωπικό με οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας οι οποίες εγκρίνονται από το ΑΣΕΠ και υλοποιούνται από κάθε φορέα ξεχωριστά με επίβλεψη της Ανεξάρτητης Αρχής.
 
Οι υπάλληλοι που προσλαμβάνονται για οκτώ μήνες αφορούν κυρίως ειδικότητες όπως: Διοικητικού – Οικονομικού, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων, Μάγειρες, Οδηγοί, Χειριστές Μηχανημάτων Έργου, Δενδροκηπουροί, Τεχνίτες Υδραυλικοί, Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι, Εργάτες Ταφής – Εκταφής, Εργάτες Νεκροταφείου, Φύλακες, Καθαριστές, Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας, κ.α. Εκτός ΑΣΕΠ διενεργούνται οι προσλήψεις που γίνονται για την κάλυψη εκτακτων υγειονομικών αναγκών  όπως τώρα στην περίπτωση της πανδημίας.
 
Οι προσλήψεις αφορούν την καθαριότητα και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την κάλυψη άμεσων αναγκών έναντι της προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό. Έως τις 28/2/2021 οι προσλήψεις αυτές θα γίνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και με τη σύμφωνη έγκριση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου. Ειδικά για τις Περιφέρειες, διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού, ενώ το εν λόγω προσωπικό Δήμων και Περιφερειών δύναται να υποστηρίζει και τα κλιμάκια ελέγχου τήρησης των μέτρων covid.
 
Επικουρικό προσωπικό στα Νοσοκομεία
 
Και φέτος οι προσλήψεις που προγραμματίζονται για τους φορείς της Υγείας θα είναι πολλές. Δεδομένου ότι η κατάσταση με την πανδημία δεν έχει ακόμα τελειώσει, το υπουργείο Υγείας θα χρειαστεί να προβεί σε περεταίρω προσλήψεις επικουρικού προσωπικού και συμβασιούχων για να καλύψει ανάγκες νοσοκομείων, ΕΟΔΥ, ΕΚΑΒ, ΚΕΘΕΑ. Μέσα στο 2020 η Κυβέρνηση προχώρησε σε 7.000 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού μόνο στα νοσοκομεία. Περίπου 4.000 νοσηλευτές, 800 γιατροί και οι υπόλοιποι ήταν λοιπόν προσωπικό. Σύμφωνα με πληροφορίες οι εν λόγω προσλήψεις θα συνεχιστούν και το 2021.
 
4.000 μηχανικοί, διοικητικοί και τεχνίτες στις ΔΕΚΟ
 
Οι ΔΕΚΟ προσλαμβάνουν προσωπικό ορισμένου χρόνου σε ειδικότητες όπως μηχανικοί, τεχνίτες, τεχνικοί, χειριστές μηχανημάτων, διοικητικό προσωπικό, κ.α. Περίπου 4.000 προσλήψεις γίνονται κάθε χρόνο στις ΔΕΚΟ. Από αυτές οι 1.500 περίπου αναλογούν στη ΔΕΗ και ακολουθούν ο ΔΕΔΔΗΕ με 1.000 θέσεις, ο ΑΔΜΗΕ με 300 θέσεις, η ΕΥΔΑΠ με 250 θέσεις και η ΕΥΑΘ με 80 περίπου θέσεις. Οι υπόλοιπες κατανέμονται σε μικρότερες ΔΕΚΟ με λιγότερο προσωπικό. Για όλες τις θέσεις οι συμβάσεις είναι οκτάμηνες και οι διαδικασίες γίνονται μέσω ΑΣΕΠ.
 
1.500 συνοριοφυλακες
 
Την πρόσληψη 1.500 νέων συνοριοφυλάκων προωθεί το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μέσα στο 2021. Οι 800 από αυτούς θα προσληφθούν σε Καβάλα και Εβρο ενώ οι υπόλοιπες θέσεις θα κατανεμηθούν στα νησιά του Βόρειου και Νότιου Αιγαίου και στις Περιφέρειες Αττικής Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για την αποτροπή της παράνομης εισόδου μεταναστών στη χώρα μας. Οι συνοριακοί φύλακες ορισμένου χρόνου αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο προσλαμβάνεται με σχέση δημοσίου δικαίου με ετήσια θητεία, η οποία δύναται να ανανεώνεται ετησίως.
 
4.000 φύλακες, αρχαιολόγοι και εργάτες στα Μουσεία και Εφορείες Αρχαιοτήτων
 
Με 4.000 εποχικούς θα ενισχυθούν οι φορείς του υπουργείου Πολιτισμού μέσα στο 2021. Πρόκειται για προσωπικό που προσλαμβάνεται κάθε χρόνο προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες συντήρησης αρχαιοτήτων, φύλαξης χώρων πολιτισμού και καθαρισμού. Το εν λόγω προσωπικό συνάπτει συμβάσεις εργασίας οκτάμηνης διάρκειας.
 
20.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στα σχολεία
 
Στα ίδια επίπεδα με το 2020 θα είναι και φέτος ο αριθμός των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση καθώς και στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2020-2021.
 
 

πηγή:e-dimosio.gr

Διαβάστε περισσότερα στην ίδια κατηγορία...

Απομακρύνει τις παράνομες κεραίες κινητής τηλεφωνίας ο Δήμος Αμαρουσίου

07 Φεβ 2017

Συντάξεις 152 ευρώ με διάταξη - "βόμβα". Ποιους αφορά

10 Μαρ 2017

ΥΠΕΣΔΑ: Ξεκινάει εκστρατεία για την προσέλκυση manager στο δημόσιο

21 Σεπ 2016

Πλήθος αιρετών και υπαλλήλων στην Ημερίδα της ΠΕΔΑ για τα προσωπικά δεδομένα

23 Μαρ 2018

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.» ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:36

28 Ιουν 2019

Πώς θα γίνουν οι αναδρομικές περικοπές στις συντάξεις

26 Ιουλ 2016
images/imagehover/plakidio_adedy.jpg

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων

images/imagehover/plakidio_poeota2.jpg

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_posekep.jpg

Π.Ο.Σ.Ε. Κ.Ε.Π.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζόμενων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

images/imagehover/plakidio_pasyvn.jpg

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών ΤΕΙ

images/imagehover/plakidio_sa_ota.jpg

Σ.Α. Ο.Τ.Α

Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/das-ota-plakidio.jpg

Δ.Α.Σ.Ο.Τ.Α

Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία

images/imagehover/plakidio_meta_ota.jpg

ΜΕ.Τ.Α. Ο.Τ.Α.

Μέτωπο Ταξικής Ανατροπής

images/imagehover/plakidio_dake.jpg

Δ.Α.Κ.Ε. Ο.Τ.Α.

Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_aks.jpg

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_askota.jpg

Α.Κ.Σ. Ο.Τ.Α.

Αυτόνομη Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_dimospeiraia.jpg

Δήμος Πειραιά

Το επίσημο site του Δήμου Πειραιά

images/imagehover/plakidia_govgr.jpg

GOV.gr

Βρείτε τη δημόσια υπηρεσία που θέλετε εύκολα και γρήγορα

images/imagehover/plakidio_eody.jpg

Ε.Ο.Δ.Υ.

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

images/imagehover/plakidia_diavgeia.jpg

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

images/imagehover/plakidio_destpiraeus.jpg

Destination Piraeus

Ο Πειραιάς ως προορισμός

Μας ρωτάτε, σας απαντάμε!

Αφήστε εδώ το μήνυμα σας και ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Πειραιά σας απαντήσει το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη χρήση ήπιου και μη προσβλητικού λόγου.

logo

Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή
ΤΚ: 18510, Πειραιάς

Google Maps icon  Βρείτε μας στο χάρτη

Τηλέφωνο: 213-2022017, 210-4172079
Fax: 213-2022007

Emails:

sedpeiraia@gmail.com
prsedpeiraia@gmail.com