Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή 18510, Πειραιάς Τ: 213-2022017, 210-4172079

70 χρόνια δίπλα στον εργαζόμενο

στο Δήμο Πειραιά

Νέα & Ανακοινώσεις

Ένα μεγάλο πρόβλημα – που δείχνει πως μία νομοθετική ρύθμιση αποδεικνύεται ολοκληρωμένη στην πράξη – αναδεικνύει, σήμερα, το epoli.gr.
Είναι γνωστή η απαγόρευση μετατάξεων των προσληφθέντων με την προκήρυξη 3Κ/2018 που προβλέφθηκε με την ως άνω προκήρυξη με σκοπό να περιοριστούν οι «διαρροές» έμψυχου δυναμικού σε άλλες θέσεις, ειδικότητες και υπηρεσίες, που κατά το χρόνο δημοσίευσης κρίθηκε λίαν απαραίτητο για τη λειτουργία των ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας των Ο.Τ.Α.
 
Η αρχική απαγόρευση κάμφθηκε στη συνέχεια νομοθετικά, καθώς επιτράπηκαν οι υπηρεσιακές μεταβολές υπαλλήλων μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας για λόγους συνυπηρέτησης και υγείας, ενώ επιπλέον επιτράπηκαν οι αμοιβαίες μετατάξεις και οι μετατάξεις στις υπηρεσίες παραμεθόριων Ο.Τ.Α.
 
Με τις ρυθμίσεις αυτές επιχειρήθηκε να διορθωθούν οι αδυναμίες της αρχικής πρόβλεψης, χωρίς, όμως, να διαταραχθεί η αρχική επιδίωξη, χωρίς δηλαδή να απομακρυνθούν από τις λιγότερο επιθυμητές υπηρεσίες (παραμεθόριοι ή μικροί Δήμοι κ.λπ.) οι νεοπροσληφθέντες υπάλληλοι. Οι προβλέψεις αυτές ισορρόπησαν αρκετά τις αντικρουόμενες επιδιώξεις, φαίνεται όμως ότι έχουν αφήσει και κάποια κενά.
 
Συγκεκριμένα, από την δυνατότητα κατ’ εξαίρεση υπηρεσιακών μεταβολών φαίνεται ότι ουσιαστικά αποκλείονται κάποιοι υπάλληλοι (έστω και αν στην περίπτωσή τους συντρέχει λόγος μετάταξης εκ των ανωτέρω αναφερθέντων) των οποίων οι ειδικότητες δεν εμφανίζονται στα οργανογράμματα, παρά μόνο λίγων Δήμων, τουλάχιστον στην περιφέρεια (εκτός Αττικής δηλαδή).
 
Χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή που αναφέρθηκε από αναγνώστη στο epoli.gr υπαλλήλου που απασχολείται με την ειδικότητα τεχνίτη υδραυλικού ΔΕ από περιφερειακό Δήμο, ο οποίος δεν έχει ΔΕΥΑ.
 
Στον συγκεκριμένο Δήμο, η ύδρευση – αποχέτευση περιλαμβάνεται στις ανταποδοτικές υπηρεσίες που παρέχει ο ίδιος ο Δήμος και χρηματοδοτείται από τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττει. Κατά συνέπεια και ο ίδιος ο υπάλληλος αμείβεται από τα ανταποδοτικά τέλη.
 
Είναι προφανές ότι, η συγκεκριμένη θέση προκηρύχθηκε από τον εν λόγω Δήμο, ακριβώς με πρόθεση το κόστος της να καλύπτεται από τα ανταποδοτικά τέλη.
 
Μολονότι στο πρόσωπο του συγκεκριμένου υπαλλήλου συντρέχει ένας από τους λόγους για την πρόωρη μετάταξή του σε άλλο Δήμο (σοβαρός λόγος υγείας), εντούτοις κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει, τουλάχιστον σε όσους Δήμους της περιφέρειας αυτός επιθυμεί, διότι οι περισσότεροι Δήμοι δεν έχουν στο οργανόγραμμά τους θέσεις υδραυλικών. Τούτο συμβαίνει διότι, οι Δήμοι της περιφέρειας έχουν αναθέσει το έργο της ύδρευσης και αποχέτευσης σε ΔΕΥΑ, δεν έχουν δε στο οργανόγραμμά τους σχετικές ειδικότητες και δεν εισπράττουν ανταποδοτικά τέλη για αυτούς τους σκοπούς, άρα δεν μπορούν να καταβάλουν μισθοδοσία σε υπαλλήλους που απασχολούνται με σχετικά καθήκοντα. Οι ΔΕΥΑ, από την άλλη πλευρά, ως φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης είναι εκτός Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, άρα δεν μπορούν να δεχθούν με τον τρόπο αυτό μετατάξεις.
 
Το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί ούτε με τη μετάταξη του υπαλλήλου σε άλλο κλάδο της ίδιας κατηγορίας, ούτως ώστε αυτός να καλύψει εν συνεχεία σχετική θέση που να υφίσταται στο οργανόγραμμα κάποιου Δήμου της επιλογής του. Η μετάταξη αυτή δεν μπορεί να γίνει πριν την πάροδο επτά (7) ετών από την πρόσληψη.
 
Συνεπώς, η μόνη επιλογή του εν λόγω υπαλλήλου είναι να αναζητήσει οποιονδήποτε Δήμο στην Ελλάδα, ο οποίος ίσως θα έχει ανταποδοτικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν την ειδικότητά του και φυσικά μία κενή οργανική θέση για την εν λόγω ειδικότητα και να αιτηθεί την μετάταξή του εκεί για λόγους υγείας. Ασφαλώς μία τέτοια μετάταξη κατά πάσα πιθανότητα θα συνεπαγόταν πολύ μεγάλη μετακίνηση του υπαλλήλου και της οικογένειάς του και συνολική ανατροπή των δεδομένων της ζωής του, με αποτέλεσμα εν τέλει να ματαιώνεται ο σκοπός τον οποίο επιδιώκει με την μετάταξη, δηλαδή η αντιμετώπιση του προβλήματος υγείας.
 
Πολλές φορές λέγεται ότι τα προβλήματα ή τα κενά μίας νομοθετικής ρύθμισης φαίνονται στην πράξη. Πράγματι στη συγκεκριμένη περίπτωση της δυνατότητας μετάταξης υπαλλήλων που προσλήφθηκαν με την προκήρυξη 3Κ/2018 η πράξη δείχνει ότι υπάρχουν πολλές ατέλειες που πρέπει ακόμα να διορθωθούν. Αυτό θα πρέπει να γίνει σύντομα, ώστε να αποφευχθεί η αίσθηση ότι υπάρχουν «υπάλληλοι πολλών ταχυτήτων».  
 

Διαβάστε περισσότερα στην ίδια κατηγορία...

Τρία νέα προγράμματα απασχόλησης από το υπουργείο Εργασίας και τον ΟΑΕΔ ξεκινούν μέσα στο φθινόπωρο

22 Σεπ 2017

ΚΤΕΟ: Έλεγχοι για τα γυρισμένα χιλιόμετρα – Τι πρέπει να κάνετε

26 Σεπ 2019

Ολ. Γεροβασίλη: “Πολιτική μας να γίνουν μόνιμες οι θέσεις των συμβασιούχων”

11 Ιαν 2018

Επίτροπος: “Πληρωμή των συμβασιούχων Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης”

07 Σεπ 2017

Στο... κόκκινο πέντε μεγάλοι διαγωνισμοί ΑΣΕΠ

20 Μαρ 2020

: ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ

10 Ιουν 2020
images/imagehover/plakidio_adedy.jpg

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων

images/imagehover/plakidio_poeota2.jpg

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_posekep.jpg

Π.Ο.Σ.Ε. Κ.Ε.Π.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζόμενων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

images/imagehover/plakidio_pasyvn.jpg

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών ΤΕΙ

images/imagehover/plakidio_sa_ota.jpg

Σ.Α. Ο.Τ.Α

Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/das-ota-plakidio.jpg

Δ.Α.Σ.Ο.Τ.Α

Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία

images/imagehover/plakidio_meta_ota.jpg

ΜΕ.Τ.Α. Ο.Τ.Α.

Μέτωπο Ταξικής Ανατροπής

images/imagehover/plakidio_dake.jpg

Δ.Α.Κ.Ε. Ο.Τ.Α.

Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_aks.jpg

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_askota.jpg

Α.Κ.Σ. Ο.Τ.Α.

Αυτόνομη Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_dimospeiraia.jpg

Δήμος Πειραιά

Το επίσημο site του Δήμου Πειραιά

images/imagehover/plakidia_govgr.jpg

GOV.gr

Βρείτε τη δημόσια υπηρεσία που θέλετε εύκολα και γρήγορα

images/imagehover/plakidio_eody.jpg

Ε.Ο.Δ.Υ.

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

images/imagehover/plakidia_diavgeia.jpg

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

images/imagehover/plakidio_destpiraeus.jpg

Destination Piraeus

Ο Πειραιάς ως προορισμός

Μας ρωτάτε, σας απαντάμε!

Αφήστε εδώ το μήνυμα σας και ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Πειραιά σας απαντήσει το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη χρήση ήπιου και μη προσβλητικού λόγου.

logo

Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή
ΤΚ: 18510, Πειραιάς

Google Maps icon  Βρείτε μας στο χάρτη

Τηλέφωνο: 213-2022017, 210-4172079
Fax: 213-2022007

Emails:

sedpeiraia@gmail.com
prsedpeiraia@gmail.com