Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή 18510, Πειραιάς Τ: 213-2022017, 210-4172079

70 χρόνια δίπλα στον εργαζόμενο

στο Δήμο Πειραιά

Συνδικαλιστικές Δράσεις

Προς:
Υπουργό Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού
κ. Γιώργο Σταθάκη

Κύριε Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ως Δημόσια Αποκεντρωμένη Υπηρεσία και αργότερα ως τράπεζα, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.2322/1995 και συνδυαστικά με το άρθρο 62, παρ.6 του Ν.2214/1994, για τα χορηγούμενα από αυτό στεγαστικά δάνεια προς Δημοσίους Υπαλλήλους και Υπαλλήλους Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ν.Π.Δ.Δ., (Υπάλληλοι Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, Ο.Σ.Ε., Ο.Τ.Ε., Εκπαιδευτικοί, Στρατιωτικοί, Σώματα Ασφαλείας, Κληρικοί, Ανάπηροι Πολέμου, κ.λπ.) ενέγραφε προς εξασφάλισή του σε βάρος των ακινήτων των δανειζομένων υπαλλήλων υποθήκη, με κάθε απαλλαγή τους προς τούτο τέλους και δικαιώματος. Περαιτέρω, δια την εξάλειψη, τον περιορισμό, τη διαγραφή των υποθηκών αυτών δεν απαιτείτο συμβολαιογραφικό έγγραφο αλλά απλή μονομερής αίτησή του προς το οικείο Υποθηκοφύλακα ή Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου με κάθε απαλλαγή από τέλη και δικαιώματα.

Στη συνέχεια το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ετέθη σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης (άρθρο 68 Ν.3601/2007) και οι έννομες σχέσεις για τις υποθήκες αυτές των εξυπηρετούμενων δανείων παρέμειναν στο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (υπ’ αριθμόν 2124/Β95/18-1-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄74/18-01-2013). Περαιτέρω δε και το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Α.Τ.Ε. με οιονεί καθολική διαδοχή συγχωνεύθηκε δια απορροφήσεως από την Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν Κ2-7651/27-12-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΓΥΦ-ΖΧΒ) σχετική εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ: ΑΕ 9243/27-12-2013). Μετά ταύτα τα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία αρνούνται την εφαρμογή του άρθρου 19 του Ν.2322/1995 περί απαλλαγής και απαιτούν τα σχετικά δικαιώματα για την εξάλειψη ή περιορισμό των υφιστάμενων υποθηκών στεγαστικών δανείων. Ούτω απαιτείται σχετική νομοθετική ρύθμιση, όπως άλλωστε επεσυνέβη σε αντίστοιχη περίπτωση στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος με άρθρο 29 του Ν.4141/2013.

Τούτο επιβάλλει η ίση μεταχείριση και ισονομία των δανειοδοτουμένων από τα διάφορα πιστωτικά ιδρύματα, η οικονομική ανακούφιση των βεβαρημένων δανειοληπτών και οι υφιστάμενες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες για τους πολίτες.

Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε απαραίτητο να προωθήσετε για ψήφιση την παρακάτω νομοθετική ρύθμιση:

«Η εξάλειψη, ο περιορισμός και η μεταφορά υφιστάμενων υποθηκών υπέρ του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος που αφορούν εξασφάλιση χορηγηθέντων υπό τούτου στεγαστικών δανείων μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 3082/2002 (ΦΕΚ 316Α) και που έχουν εγγραφεί ατελώς σύμφωνα με τις κείμενες ειδικές διατάξεις, μετά τη θέση τούτου σε ειδική εκκαθάριση άρθρου 68 του ν. 3601/2007 και τη μεταβίβαση των εννόμων σχέσεων του στο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ΑΤΕ στο πλαίσιο της υπ’ αριθμόν 2124/Β95/18-01-2013 (ΦΕΚ Β΄74/18-01-2013) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και στη συνέχεια στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δυνάμει της υπ’ αριθμόν Κ2-7651/27-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΥΦ-ΖΧΒ) σχετικής εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ ΑΕ 9243/27-12-2013, δύναται να γίνει από νέο πιστωτικό ίδρυμα και χωρίς συμβολαιογραφική πράξη με απλή και μονομερή αίτηση αυτού προς τον οικείο υποθηκοφύλακα ή προϊστάμενο κτηματολογικού γραφείου με κάθε απαλλαγή από οποιαδήποτε τέλη και δικαιώματα κατ’ εφαρμογή των ειδικών διατάξεων άρθρου 19 του Ν. 2322/1995 συνδυαστικά με άρθρο 62 παρ. 6 Ν. 2214/1994.»

Κύριε Υπουργέ,

Θέτοντας υπόψη σας τα παραπάνω, παρακαλούμε να έχουμε μία συνάντηση μαζί σας ώστε να σας εκθέσουμε λεπτομερειακά το σοβαρό αυτό θέμα, το οποίο πλήττει χιλιάδες δανειολήπτες του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Δημόσιους Υπαλλήλους, Υπαλλήλους Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ν.Π.Δ.Δ., Υπαλλήλους του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, Ο.Σ.Ε., Ο.Τ.Ε., Εκπαιδευτικούς, Στρατιωτικούς, Σώματα Ασφαλείας, Κληρικούς, Ανάπηρους Πολέμου κ.λπ.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα στην ίδια κατηγορία...

ΑΔΕΔΥ - Κήρυξη 24ωρης απεργίας Τετάρτη 14.11.2018

19 Οκτ 2018

Τι Πρέπει να ξέρω για τον Συνδικαλισμό

04 Ιουλ 2016

Δελτίο τύπου ΑΣΕΔΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:126/28-3-2016

29 Μαρ 2016

ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 21/10/19 ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΣ

21 Οκτ 2019

Επιστολή – Διεκδίκηση αναδρομικών 13ου – 14ου μισθού

22 Ιαν 2019

Με “κίτρινα γιλέκα” ξεκινούν νέες κινητοποιήσεις οι συμβασιούχοι Δήμων

11 Δεκ 2018
images/imagehover/plakidio_adedy.jpg

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων

images/imagehover/plakidio_poeota2.jpg

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_posekep.jpg

Π.Ο.Σ.Ε. Κ.Ε.Π.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζόμενων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

images/imagehover/plakidio_pasyvn.jpg

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών ΤΕΙ

images/imagehover/plakidio_sa_ota.jpg

Σ.Α. Ο.Τ.Α

Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/das-ota-plakidio.jpg

Δ.Α.Σ.Ο.Τ.Α

Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία

images/imagehover/plakidio_meta_ota.jpg

ΜΕ.Τ.Α. Ο.Τ.Α.

Μέτωπο Ταξικής Ανατροπής

images/imagehover/plakidio_dake.jpg

Δ.Α.Κ.Ε. Ο.Τ.Α.

Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_aks.jpg

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις

Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_askota.jpg

Α.Κ.Σ. Ο.Τ.Α.

Αυτόνομη Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

images/imagehover/plakidio_dimospeiraia.jpg

Δήμος Πειραιά

Το επίσημο site του Δήμου Πειραιά

images/imagehover/plakidia_govgr.jpg

GOV.gr

Βρείτε τη δημόσια υπηρεσία που θέλετε εύκολα και γρήγορα

images/imagehover/plakidio_eody.jpg

Ε.Ο.Δ.Υ.

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

images/imagehover/plakidia_diavgeia.jpg

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

images/imagehover/plakidio_destpiraeus.jpg

Destination Piraeus

Ο Πειραιάς ως προορισμός

Μας ρωτάτε, σας απαντάμε!

Αφήστε εδώ το μήνυμα σας και ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Πειραιά σας απαντήσει το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη χρήση ήπιου και μη προσβλητικού λόγου.

logo

Δημαρχείο Πειραιά (2ος όροφος), Πλατεία Κοραή
ΤΚ: 18510, Πειραιάς

Google Maps icon  Βρείτε μας στο χάρτη

Τηλέφωνο: 213-2022017, 210-4172079
Fax: 213-2022007

Emails:

sedpeiraia@gmail.com
prsedpeiraia@gmail.com